Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-16

Sammanträde 2015-04-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19 C

Öppet forum

2015-14-09 kl 18:30

Tema
Stockholms stads arbete med social hållbarhet Läs mer... Paul Alarcon, hållbarhetschef på stadsledningskontoret, informerar


Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 Anslagstavla i Rågsved vid tunnelbanan

5 Skateboardpark vid T-bana Svedmyra

6 Parkbänkar och papperskorgar i Rågsved - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden, Återremitterat ärende:

7 Ärendenorm inom Individ- och familj, barn och ungdom- svar på skrivelse

9 Månadsrapport för mars 2015

Dnr 1.2.1.-127/2015 (utsändes senare)

11 Ombyggnad av tillagningskök, Nykvarnsvägen 10 - inriktnings- och genomförandeärende

(omedelbar justering)
Dnr 187-2015-2.6.

12 Omstrukturering inom Stureby vård- och omsorgsboende till gruppbostad enligt socialtjänstlagen (SoL)- inriktnings- och genomförandeärende

13 Förslag på placering av nya förskolor - svar på skrivelse

14 Kommunalisering av kvalitetsverksamheter och mångfaldens och valfrihetens avveckling - svar på skrivelse - svar på skrivelse

15 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
B. Tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Protokoll från Pensionärsrådet, (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
(utsändes senare)
E. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen

17 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

18 Begäran om yttrande förtroendeskadligt beteende och egentligheter- svar till revisionskontoret

19 Motion om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår - svar till kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anslagstavla i Rågsved vid tunnelbanan

§5 Skateboardpark vid T-bana Svedmyra

§6 Parkbänkar och papperskorgar i Rågsved -­ svar på medborgarförslag

§7 Återremitterat ärende: Ärendenorm inom Individ- och familj, barn och ungdom- svar på skrivelse

§9 Månadsrapport för mars 2015

§10 Förlängning av överenskommelse om intraprenad med Kostenheten

§11 Ombyggnad av tillagningskök, Nykvarnsvägen 10 - inriktnings- och genomförandeärende ­

§12 Omstrukturering inom Stureby vård- och omsorgsboende till gruppbostad enligt socialtjänstlagen (SoL)- inriktnings- och genomförandeärende

§13 Förslag på placering av nya förskolor -­ svar på skrivelse

§14 Kommunalisering av kvalitetsverksamheter och mångfaldens och valfrihetens avveckling - svar på skrivelse

§17 Stadsdelsdirektörens information

§18 Begäran om yttrande förtroendeskadligt beteende och oegentligheter- svar till revisionskontoret

§19 Motion om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår - svar till kommunstyrelsen ­