Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Sammanträdeslokal Gotland Ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19

Öppet möte
Torsdag 4 juni 2015 kl 18:30


Tema
Främjande och förebyggnade verksamhete Läs mer...r samt sommaraktiviteter för barn och unga, fältassistenterna informerar

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 Utegym i Högdalen- svar på medborgarförslag

5 Inkludera Årsta IP i naturreservatet-svar på medborgarförslag

6 Utegym i Årsta - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

7 Månadsrapport för maj 2015

Dnr 1.1.1-127/2015 (utsändes senast den 9 juni)

8 Uppföljning inom äldreomsorgen Årsta vård- och omsorgsboende inkl. Skedvikens gruppboende och Sländans dagverksamhet.

9 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - daglig verksamhet Attendo LSS AB

10 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem

11 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Dalens arbetsgrupp och Kombi Café och Konferens

12 Uppföljning - Rågsveds servicehus, samt gruppboendena Brobacken, Enskededalen, Kolmilan, Gesunden, Stureby, Johanneshov 1 och Johanneshov 2

13 Inrättande av ny förskola Årstafältet etapp 1 kv. A (Järntorgets fastighet) - inriktningsärende

14 Inrättande av ny förskola Årstafältet etapp 1 kv. B (Folksams fastighet) - inriktningsärende

14:A Ungdomsmottagningen Gullmarsplan - svar på skrivelse från (S),(V), (MP) samt skrivelse från (M),(FP)

15 Revisorernas årsrapport 2014

Dnr 249-2015-1.4. (omedelbar justering)

16 Förslag till detaljplan för del av Örby 4:1 vid kv. Framkallningen i Bandhagen, SDp 2014-09119- svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

17 Motion om införande av en servicegaranti - svar till kommunstyrelsen

18 Motion (2015:17) Det ska bli lättare att få plats på servicehus - svar till kommunstyrelsen

19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet - svar till kommunstyrelsen

20 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn - svar till kommunstyrelsen

21 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m. B. Tjänstemannabeslut (se pärm) C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde, (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen

23 Stadsdelsdirektörens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (264 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Utegym i Högdalen - svar på medborgarförslag

§5 Inkludera Årsta IP i naturreservatet - svar på medborgarförslag

§6 Utegym i Årsta - svar på medborgarförslag

§7 Månadsrapport för maj 2015

§8 Uppföljning inom äldreomsorgen Årsta vård- och omsorgsboende inkl. Skedvikens gruppboende och Sländans dagverksamhet.

§9 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - daglig verksamhet Attendo LSS AB

§10 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Bränninge/ Stureby/ Örby korttidshem

§11 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Dalens arbetsgrupp och Kombi Café och Konferens

§12 Uppföljning - Rågsveds servicehus, samt gruppboendena Brobacken, Enskededalen, Kolmilan, Gesunden, Stureby, Johanneshov 1 och Johanneshov 2

§13 Inrättande av ny förskola Årstafältet etapp 1 kv. A (Järntorgets fastighet) - inriktningsärende

§14 Inrättande av ny förskola Årstafältet etapp 1 kv. B (Folksams fastighet) - inriktningsärende

§14:A Ungdomsmottagningen Gullmarsplan - svar på skrivelse från V), (MP) samt skrivelse från (M),(FP)

§15 Revisorernas årsrapport 2014 - svar till revisionskontoret

§16 Förslag till detaljplan för del av Örby 4:1 vid kv. Framkallningen i Bandhagen, SDp 2014-09119- svar till stadsbyggnadskontoret

§17 Motion om införande av en servicegaranti - svar till kommunstyrelsen

§18 Motion (2015:17) Det ska bli lättare att få plats på servicehus - svar till kommunstyrelsen

§19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet - svar till kommunstyrelsen

§20 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn - svar till kommunstyrelsen

§23 Stadsdelsdirektörens information