Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-25

Sammanträde 2016-02-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland

Öppet möte

Torsdag den 18 februari 2016, kl. 18:30

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelför Läs mer...valtning, Slakthusplan 4
ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19 C

Tema: Slakthusområdet
Daniel Andersson, stadsplanerare från stadsbyggnadskontoret informerar om planerna för Slakthusområdet.

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Östberga Community Center - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

4 Rapportering till IVO enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 4/ 2015

5 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

6 Kvalitetsgarantier 2016 för Enskede-Årsta-Vantör

(Bilagor finns i pärm vid sammanträdet)
Dnr 38-2016-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälningsärenden

1. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
2. Tjänstemannabeslut (se pärm)
3. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde,
(utsändes senare)
4. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
(utsändes senare)
5. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
6. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen
7. Enheternas VP 2016 (anmäls i pärm vid sammanträdet)
8. Patientsäkerhetsberättelse 2015 för äldreomsorgens egen regi verksamheter i Enskede-Årsta-Vantör
9. Dnr 61-2016-1.2.1. (anmäls i pärm vid sammanträdet)
Motion (2015:70) om effektivt nyttjande av stadens skollokaler Dnr 1.5.1.-785/2015( se pärm)
10. Utredning depålokalisering för utbyggd tunnelbana kontorsutlåtande- gemensamt svar till kommunstyrelsen
dnr 1.5.1.-070/20126 (se pärm)

9 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

10 Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd motion av Yvonne Fernell-Ingelström (M)- svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

11 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Bänkskåpet i Högdalen- svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 800-2015-1.5.3. (omedelbar justering)

12 Förslag till detaljplan för kvarteret Fjärdningsmannen i Enskedefältet - svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

13 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning - svar till kommunstyrelsen

14 Läkemedelsverkets utredning gällande restnoteringar av läkemedel - svar till kommunstyrelsen

15 Bättre mottagande av nyanlända elever -svar till kommunstyrelsen

16 Serveringstillstånd för food by us i Årsta, - svar till socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr 784-2015-1.5.2.

Slutet sammanträde

15- 22

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Östberga Community Center -­ svar på medborgarförslag

§4 Rapportering till IVO enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 4/ 2015

§5 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

§6 Kvalitetsgarantier 2016 för Enskede-Årsta-Vantör

§9 Stadsdelsdirektörens information

§10 Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd motion av Yvonne Fernell-Ingelström (M)- svar till kommunstyrelsen

§11 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Bänkskåpet i Högdalen, SDp 2014-12765 -­ svar till stadsbyggnadskontoret

§12 Förslag till detaljplan för kvarteret Fjärdningsmannen i Enskedefältet - svar till stadsbyggnadskontoret

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning - svar till kommunstyrelsen

§14 Läkemedelsverkets utredning gällande restnoteringar av läkemedel - svar till kommunstyrelsen

§15 Bättre mottagande av nyanlända elever -svar till kommunstyrelsen