Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Gotland


Öppet möte
Torsdag den 18 augusti kl. 18:30
Tema
Stadens miljöprogram och förslag til Läs mer...l ny lokal- och miljöhandlingsplan - information

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Bäverdalens bollplan bör få konstgräs - svar på medborgarförslag

4 Om att lägga konstgräs på Kaninburarna- svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Månadsrapport för juli månad 2016

6 Omprövning av föreningsbidrag till BK Dalen

7 Uppföljning av fritidsverksamheten av Omsorgsborgen AB vid Dalens kvartersgård, Östberga fritidsgård, Årsta fritidsgård och Backens parklek

8 Flytt av öppna förskolan i Årsta från Möckelvägen till Vättersparken

9 Nyanlända till stadsdelen - rapport till nämnden

10 Samverkan mellan skola och socialtjänst - svar på skrivelse från (L)

11 Inhyrning av kontorslokal på Palmfeltsvägen 1C

12 Organisation kring sociala delegationen

Dnr 447-2016-1.1. (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

13 Biblioteksplan 2016-2020- svar till kommunstyrelsen

Dnr 255-2016-1.5.1.(omedelbar justering)

14 Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen - svar till Stockholm Vatten

Dnr 364-2016-1.5.3. (omedelbar justering)

15 Strategisk inriktning för företagsområden - svar till kommunstyrelsen

Dnr 383-2016-1.5.1. (omedelbar justering)

16 Samverkan mellan skola och socialtjänst - motion (2026:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (L) - svar till kommunstyrelsen

Dnr 195-2016-1.5.1. (omedelbar justering)

17 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd - svar till kommunstryrelsen

Dnr 298-2016-1.5.1. (omedelbar justering)

18 Delrapport från Äldreboendeutredningen - svar till kommunstyrelsen

19 Utredning - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa - svar till kommunstyrelsen

20 Motion om genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet- svar till kommunstyrelsen

21 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Dnr 293-2016-1.5.1. (omedelbar justering)

22 Ansökan om serveringstillstånd för Freshii, Arenavägen 53

23 Ansökan om serveringstillstånd för Matborgen , Sandsborgsvägen 52

23:a Anmälningsärenden

Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
Tjänstemannabeslut (se pärm)
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsäde senare)
Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
Protokoll från Förvaltningsgruppens sammanträde (utsändes senare)
Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser

23:c Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p. FB

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p. FB

28 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, kap 14 3 § SoL, Lex Sarah

29 Inkommen lex Sarah-information Stiftelsen Årsta Gård

30 Information om anmälan enligt lex Maria

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Bäverdalens bollplan bör få konstgräs - svar på medborgarförslag

§4 Om att lägga konstgräs på Kaninburarna - svar på medborgarförslag

§5 Månadsrapport för juli 2016

§6 Omprövning av föreningsbidrag till BK Dalen

§7 Uppföljning av fritidsverksamheten av Omsorgsborgen AB vid Dalens kvartersgård, Östberga fritidsgård, Årsta fritidsgård och Backens parklek

§8 Flytt av öppna förskolan i Årsta från Möckelvägen till Vättersparken

§9 Nyanlända till stadsdelen - rapport till nämnden

§10 Samverkan mellan skola och socialtjänst - svar på skrivelse från (L)

§11 Inhyrning av kontorslokal på Palmfeltsvägen 1C

§12 Organisation kring sociala delegationen

§13 Biblioteksplan 2016-2020 - svar till kommunstyrelsen

§14 Anläggning för behandling av matavfall i Högdalen - svar till Stockholm Vatten

§15 Strategisk inriktning för företagsområden - svar till kommunstyrelsen

§16 Samverkan mellan skola och socialtjänst - motion (2026:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (L) - svar till kommunstyrelsen

§17 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

§18 Delrapport från Äldreboendeutredningen - svar till kommunstyrelsen Dnr: 152-1056-2016.

§19 Utredning - Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa - svar till kommunstyrelsen Dnr: 152-1057-2016.

§20 Motion om genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet - svar till kommunstyrelsen

§21 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen

§22 Ansökan om serveringstillstånd, Freshii, Arenavägen 63

§23 Ansökan om serveringstillstånd för Matborgen lunch och catering AB, Sandsborgsvägen 52

§23:a Anmälningsärenden