Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Slakthusplan 8 A

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2018

Beslutsärenden

3 Val av social delegation 2018

4 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

Remissärende

5 Ny läroplan för förskolan - anmälningsärende

§1 Godkännande av dagordning och val av justerare

§2 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2018-01-01 - 2018-12-31

§3 Val av social delegation 2018

§4 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2018

§5 Ny läroplan för förskolan - anmälningsärende