Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Slakthusplan 8 A

Öppet möte
torsdag den12 april 2018 kl. 18:30

På det öppna mötet presenteras medborgar Läs mer...förslag om Snösätra kultur- och naturområde
Dessutom informerar förvaltningen om skötsel av grönytor


Välkommen att träffa dina lokala politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Utegym i Bandhagen- svar på medborgarförslag

4 Utbyggnad av Älvsjöbadet med ett utomhusgym i trä

5 Upprustning av lekparken Sågverksgatan- svar på medborgarförslag

6 Kommunala ordningsvakter- svar på medborgarförslag

7 Kulturplats i Snösätra industriområde

Beslutsärenden

8 Månadsrapport för mars 2018

Dnr.1.2.1.-166/2018 (kommer senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Inrättande av förskola vid nya Årsta VOB

Remissärenden

12 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad - svar till trafikkontoret

13 Förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län - svar till kommunstyrelsen

Dnr 1.5.1.-146/2018 (omedelbar justering)

14 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Vedstapeln 1 i Stureby S-Dp 2016-17641- svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 160-2018-1.5.3. (omedelbar justering)

15 Inbjudan till samråd om förslag till ändring av detaljplan PL 218 för Vattenkonsten 1 i Gamla Enskede- svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.5.3.-159/2018 (omedelbar justering)

16 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019- svar till kommunstyrelsen

Dnr 1.5.1.-161/2018 (omedelbar justering)

17 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022 - svar till kommunstyrelsen

Dnr 099-2018-1.5.1. (omedelbar justering)

18 Motion om att starta konceptet trygg stad - svar till kommunstyrelsen

19 Reviderade riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice - svar till kommunstyrelsen

20 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden - svar till kommunstyrelsen

Dnr 124-2018-1.5.1. (omedelbar justering)

21 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter - svar till kommunstyrelsen

Dnr 112-2018-1.5.1. (omedelbar justering)

22 Strategi för romsk inkludering - svar till kommunstyrelsen

Dnr 113-2018-1.5.1.(omedelbar justering)

23 Ändring i reglementen för stadsdelsnämnderna och vissa facknämnder - svar till kommunstyrelsen

24 Remiss om serveringstillstånd för Coffe House By George, Arenavägen 45

25 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)

27 Deltagande i konferensen "Förbättra demokratin genom dialog och deltagande

28 Deltagande i konferensen Equality, Diversity and Inclusion"

29 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

30 Inkommen Lex Sarah information - STIL Assistans AB

31 Inkommen Lex Sarah information Olivia Hemtjänst

32 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden - lex Sarah 24 e § LSS

33 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden - lex Sarah 24 e § LSS, Kolmilans gruppbostad

34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Utegym i Bandhagen- svar på medborgarförslag

§4 Utbyggnad av Älvsjöbadet med ett utomhusgym i trä

§5 Upprustning av lekparken Sågverksgatan- svar på medborgarförslag

§6 Kommunala ordningsvakter- svar på medborgarförslag

§7 Utveckling av Snösätra upplagsområde

§8 Månadsrapport för mars 2018

§10 Inrättande av förskola vid nya Årsta vård- och omsorgsboende

§12 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad - svar till trafikkontoret

§13 Förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län - svar till kommunstyrelsen

§14 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Vedstapeln 1 i Stureby S-Dp 2016-17641- svar till stadsbyggnadskontoret

§15 Inbjudan till samråd om förslag till ändring av detaljplan PL 218 för Vattenkonsten 1 i Gamla Enskede- svar till stadsbyggnadskontoret

§16 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019- svar till kommunstyrelsen

§17 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022- svar till kommunstyrelsen

§18 Motion (M) om att starta konceptet trygg stad- svar till kommunstyrelsen

§19 Reviderade riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice- svar till kommunstyrelsen

§20 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden -­ svar till kommunstyrelsen

§21 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter - svar till kommunstyrelsen

§22 Strategi för romsk inkludering - svar till kommunstyrelsen

§23 Ändring i reglementen för stadsdelsnämnderna och vissa facknämnder - svar till kommunstyrelsen

§24 Remiss om serveringstillstånd för Coffe House By George, Arenavägen 45

§27 Deltagande i konferensen "Förbättra demokratin genom dialog och deltagande

§28 Deltagande i konferensen "Equality, Diversity and Inclusion"

§29 Stadsdelsdirektörens information