Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av föredragningslista

Medborgarförslag

3 Aktivitetsparken i Stureby - svar på medborgarförslag

4 Åtgärder för restaurering av Magelungens vikar - svar på medborgarförslag

5 Rullskridskobana i Östberga - svar på medborgarförslag

6 Månadsprognos för september 2018

7 Ny friliggande förskola i parken Hagdalen i Hagsätra, inriktningsärende

8 Planerad förskoleutbyggnad 2018- 2022

9 Huvudmannaskap och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser på Gullmarsplans ungdomsmottagning

Dnr 758-2018-1.1. (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

10 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat - svar till kommunstyrelsen

11 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och plastgjutet gummi - svar till miljö- och hälsoskyddsnämnden

12 Förslag till detaljplan för kv. Familjen 2 i Östberga S-Dp 2015-17627 - svar till stadsbyggnadskontoret

13 Inbjudan till dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2012 - svar till kommunstyrelsen

Dnr 1.5.1.-799/2018 (kommer senare)

14 Rusta upp kollektivtrafikmöjligheterna på Gullmarsplan, motion från (L) svar till kommunstyrelsen

15 Ansökan om serveringstillstånd för Fazer & Co Mukbang, Pastellvägen 4 - svar till socialförvaltningen

16 Ansökan om serveringstillstånd för Soyokafe, Sofielundsvägen 7- svar till socialförvaltningen

17 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Rapport från områdesmötet i Dalen 2018-09-20 Dnr 1.2.3.-792/2018 (utsändes till nämnden)

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Lex Sarah information från Attendo Bjursätragatan 25, gruppbostad

26 Lex Sarah information från Attendo Vintrosagatan 58, gruppbostad

27 Lex Sarah information från Stiftelsen Årsta gård, bostad med särskild service för barn och ungdom

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Aktivitetsparken i Stureby -­ svar på medborgarförslag

§4 Åtgärder för restaurering av Magelungens vikar - svar på medborgarförslag

§5 Rullskridskobana i Östberga ­- svar på medborgarförslag

§6 Månadsprognos för september 2018

§7 Ny friliggande förskola i parken Hagdalen i Hagsätra, inriktiningsärende.

§8 Planerad förskoleutbyggnad 2018- 2022

§9 Huvudmannaskap och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser för Gullmarsplans ungdomsmottagning

§10 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat - svar till kommunstyrelsen

§11 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och plastgjutet gummi - svar till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§12 Förslag till detaljplan för kv. Familjen 2 i Östberga S-Dp 2015-17627 - svar till stadsbyggnadskontoret

§13 Inbjudan till dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2012-svar till kommunstyrelsen

§14 Rusta upp kollektivtrafikmöjligheterna på Gullmarsplan, motion från (L) - svar till kommunstyrelsen

§15 Ansökan om serveringstillstånd för Fazer & Co Mukbang, Pastellvägen 4, svar till socialförvaltningen

§16 Ansökan om serveringstillstånd för Soyokaze, Sofielundsvägen 7 - svar till socialförvaltningen

§19 Stadsdelsdirektörens information