Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-01-02

Sammanträde 2020-01-02

Datum
Klockan
08:15
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Beslutsärenden

3 Val av social delegation 2020

4 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2020

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Anmälan av val till stadsdelsnämnden 2020-01-01—2020-12-31

§4 Val av social delegation 2017

§5 Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2020