Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-04-23

Sammanträde 2020-04-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3 Månadsrapport mars år 2020

Dnr: EÅV 2020/109 (senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Underlag för budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023

5 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2019

6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2019

7 Ny förskola på Stålbogavägen 58

Inriktningsärende
Dnr: EÅV 2020/55
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr: EÅV 2020/117 (Omedelbar justering)

9 Årstafältet i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, flytt av förvaltningsuppdrag

Dnr: EÅV 2020/148 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Delegationsordning för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

14 Nya riktlinjer för handlägging och dokumentation av ärenden gällande barn och unga inom individ- och familjeomsorgen, KS 2020/255

17 Ansökan om utökat serveringstillstånd för Globen Star

18 Ansökan om serveringstillstånd för Dahlak bar & restaurang

19 Ansökan om serveringstillstånd för JPM Globen

20 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för april är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för april är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

22 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Månadsrapport mars 2020

§4 Underlag för budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023 för Enskede - Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§5 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2019

§6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2019

§7 Ny förskola på Stålbogavägen 58

§8 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§9 Årstafältet i Enskede - Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, flytt av förvaltningsuppdrag

§11 Delegation enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§17 Ansökan om utökat serveringstillstånd för Globen Star

§18 Ansökan om serveringstillstånd för Dahlak bar & restaurang

§19 Ansökan om serveringstillstånd för JPM Globen

§20 Anmälningsärenden

§22 Stadsdelsdirektörens information

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 12 mars , 20 mars, 27 mars, 2 april, 14 april och 23 april 2020