Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Skrivelser

3 Svar på skrivelse från (S ) – Upprepad skadegörelse på Årstafältets koloniområde

Aktivitetsbidrag våren 2020

6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2020

7 Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen

8 Månadsrapport maj år 2020

Dnr: EÅV 2020/109 (senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för juni är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för juni är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

12 Stadsdelsdirektörens information

13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2020

§7 Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§8 Månadsrapport maj 2020

§10 Anmälningsärenden

§12 Stadsdelsdirektörens information

§13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§18 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 4 juni 2020