Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-09-24

Sammanträde 2020-09-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Minnesmärke till Aspöparken i Örby

5 Frisbeegolfbana i Rågsveds naturreservat eller annat skogsområde i söderort

6 Växthus med infravärme och mycket solljus för personer med reumatiska problem

Skrivelser

7 Svar på skrivelse från (M), (L), (MP), (C), (S), (V), (SD), (Fi) – Insatser för att nå våldsutsatta kvinnor i karantän

8 Svar på skrivelse från (S) – Extra stöd till föreningslivet

9 Svar på skrivelse från (S) – Hög tid att sätta Ebba Grön på kartan

Beslutsärenden

10 Tertialrapport 2 år 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Dnr: EÅV 2020/416 (Senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nybyggnation av integrerad förskola – Kinnaredsgränd 69, fastighet Familjen 2

Genomförandeärende
Dnr: EÅV 2019/000313
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nytt hyresavtal för Förvaltningslokaler på Slakthusplan 2-8 samt del av Livdjursgatan 4

14 Idéburet offentligt partnerskap – Inkluderande Enskede och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

19 Ansökan om serveringstillstånd för Captial indisk restaurang restaurang

20 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för september är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för september är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

22 Stadsdelsdirektörens information

23 Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

32 Begräsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (omedelbar justering)

33 Begräsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkt en lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (omedelbar justering)

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§10 Tertialrapport 2 år 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20200924.pdf (35 kb)

§11 Nybyggnation av integrerad förskola – Kinnnaredsgränd 69, fastighet Familjen 2

§12 Nytt hyresavtal för Förvaltningslokaler på Slakthusplan 2-8 samt del av Livdjursgatan 4

§14 Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – Inkluderande Enskede och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§20 Anmälningsärenden

§22 Stadsdelsdirektörens information

§23 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§32 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten LVU

§33 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten LVU

§34 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 15 september, 17 september och 24 september 2020