Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2021-01-28

Sammanträde 2021-01-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Gör om parken på Tussmötevägen till en skulpturpark

Beslutsärenden

4 Verksamhetsplan 2021 för Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Dnr: EÅV 2020/596 (Senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
4. Bilaga 1 - Verksamhetsplan 2021 till nämnd 15 jan.pdf (1 227 kb) 4. Bilaga 1.1 - Blankettsett Sdn14 VP2021.pdf (202 kb) 4. Bilaga 1.10. - Ansökan tryggt mottagande i hemmet.pdf (132 kb) 4. Bilaga 1.11.1 - 2021 SL Växtbäddar med Biokol - Ansökan om Klimatinvesteringsmedel.pdf (88 kb) 4. Bilaga 1.11.2 - 2021 SL Lökplantering- Ansökan klimatinvesteringsmedel - kopia.pdf (78 kb) 4. Bilaga 1.11.3 - 2021 SL El-lådcyklar - Ansökan klimatinvesteringsmedel.pdf (84 kb) 4. Bilaga 1.12.1 - Ansökan trygghetsmedel belysning.pdf (911 kb) 4. Bilaga 1.12.2 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder Dalen .pdf (167 kb) 4. Bilaga 1.12.3 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder Rågsved .pdf (285 kb) 4. Bilaga 1.12.4 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder hundrastgård.pdf (195 kb) 4. Bilaga 1.12.5 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder Vårflodsparken .pdf (123 kb) 4. Bilaga 1.12.6 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder belysning Plantanparken2.pdf (159 kb) 4. Bilaga 1.12.7 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder grillplatser.pdf (373 kb) 4. Bilaga 1.13.1a - Ansökan naturreservat, Årsta skogen-Driftsmedel.pdf (52 kb) 4. Bilaga 1.13.1b - Ansökan naturreservat, Årsta skogen-investeringar.pdf (106 kb) 4. Bilaga 1.13.2a - Ansökan naturreservat, Rågsved Driftsmedel.pdf (23 kb) 4. Bilaga 1.13.2b - Ansökan naturreservat, Rågsveds friområde -investeringar.pdf (53 kb) 4. Bilaga 1.14 - Parkinvesteringar.pdf (360 kb) 4. Bilaga 1.15.1 - Ansökan bilogisk mångfald -driftsmedel.pdf (52 kb) 4. Bilaga 1.15.2 - Ansökan biologisk mångfald -investeringar.pdf (707 kb) 4. Bilaga 1.16 - Ansökan Stockholm vid vatten.pdf (79 kb) 4. Bilaga 1.17 - Ansökan God vattenstatus Fagersjöviken.pdf (104 kb) 4. Bilaga 1.2 - System för intern kontroll.pdf (140 kb) 4. Bilaga 1.3 - Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.pdf (282 kb) 4. Bilaga 1.4 - Plan för upphandling 2021.pdf (29 kb) 4. Bilaga 1.5 - Prisbilaga.pdf (109 kb) 4. Bilaga 1.6 - Strategi för kompetensförsörjning 2021-2023.pdf (460 kb) 4. Bilaga 1.7 - Ansökan giftfri forskola 2021.pdf (37 kb) 4. Bilaga 1.8 - Ansökan introduktionsförskola.pdf (188 kb) 4. Bilaga 1.9 - Ansökan aktivitetscenter.pdf (28 kb) 4. Bilaga 2 - MBL § 11 VP 2021.pdf (160 kb) 4. Bilaga 2.1 - frågor och yrkanden från Vision inför VP förhandling.pdf (101 kb) 4. Bilaga 2.2 - SACO yrkanden AG svar 2021.pdf (24 kb) 4. Bilaga 2.3 - SSR Yrkanden och svar till VP 2021.pdf (141 kb) 4. Bilaga 2.4 - Yrkanden Lärarförbundet 2021 KARIN.pdf (90 kb) 4. Bilaga 2.5 - Yrkande vårdförbundet.pdf (82 kb) 4. Bilaga 3 - Funktionshinderrådets synp.pdf (76 kb)

5 Uppföljning av Mårtensgårdens vård - och omsorgsboende samt Solrosens dagverksamhet – entreprenad Vardag AB

8 Samråd om förslag detaljplan för Sandhagen 2 i stadsdelen Johanneshov, S -Dp 2019-05073

9 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2021/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för janari är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för januari är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

11 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

15 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§4 Verksamhetsplan 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
4. Bilaga 1 - Verksamhetsplan 2021 till nämnd 15 jan.pdf (1 227 kb) 4. Bilaga 1.1 - Blankettsett Sdn14 VP2021.pdf (202 kb) 4. Bilaga 1.10. - Ansökan tryggt mottagande i hemmet.pdf (132 kb) 4. Bilaga 1.11.1 - 2021 SL Växtbäddar med Biokol - Ansökan om Klimatinvesteringsmedel.pdf (88 kb) 4. Bilaga 1.11.2 - 2021 SL Lökplantering- Ansökan klimatinvesteringsmedel - kopia.pdf (78 kb) 4. Bilaga 1.11.3 - 2021 SL El-lådcyklar - Ansökan klimatinvesteringsmedel.pdf (84 kb) 4. Bilaga 1.12.1 - Ansökan trygghetsmedel belysning.pdf (911 kb) 4. Bilaga 1.12.2 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder Dalen .pdf (167 kb) 4. Bilaga 1.12.3 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder Rågsved .pdf (285 kb) 4. Bilaga 1.12.4 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder hundrastgård.pdf (195 kb) 4. Bilaga 1.12.5 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder Vårflodsparken .pdf (123 kb) 4. Bilaga 1.12.6 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder belysning Plantanparken2.pdf (159 kb) 4. Bilaga 1.12.7 - Ansökan trygghetsskapande åtgärder grillplatser.pdf (373 kb) 4. Bilaga 1.13.1a - Ansökan naturreservat, Årsta skogen-Driftsmedel.pdf (52 kb) 4. Bilaga 1.13.1b - Ansökan naturreservat, Årsta skogen-investeringar.pdf (106 kb) 4. Bilaga 1.13.2a - Ansökan naturreservat, Rågsved Driftsmedel.pdf (23 kb) 4. Bilaga 1.13.2b - Ansökan naturreservat, Rågsveds friområde -investeringar.pdf (53 kb) 4. Bilaga 1.14 - Parkinvesteringar.pdf (360 kb) 4. Bilaga 1.15.1 - Ansökan bilogisk mångfald -driftsmedel.pdf (52 kb) 4. Bilaga 1.15.2 - Ansökan biologisk mångfald -investeringar.pdf (707 kb) 4. Bilaga 1.16 - Ansökan Stockholm vid vatten.pdf (79 kb) 4. Bilaga 1.17 - Ansökan God vattenstatus Fagersjöviken.pdf (104 kb) 4. Bilaga 1.2 - System för intern kontroll.pdf (140 kb) 4. Bilaga 1.3 - Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan.pdf (282 kb) 4. Bilaga 1.4 - Plan för upphandling 2021.pdf (29 kb) 4. Bilaga 1.5 - Prisbilaga.pdf (109 kb) 4. Bilaga 1.6 - Strategi för kompetensförsörjning 2021-2023.pdf (460 kb) 4. Bilaga 1.7 - Ansökan giftfri forskola 2021.pdf (37 kb) 4. Bilaga 1.8 - Ansökan introduktionsförskola.pdf (188 kb) 4. Bilaga 1.9 - Ansökan aktivitetscenter.pdf (28 kb) 4. Bilaga 2 - MBL § 11 VP 2021.pdf (160 kb) 4. Bilaga 2.1 - frågor och yrkanden från Vision inför VP förhandling.pdf (101 kb) 4. Bilaga 2.2 - SACO yrkanden AG svar 2021.pdf (24 kb) 4. Bilaga 2.3 - SSR Yrkanden och svar till VP 2021.pdf (141 kb) 4. Bilaga 2.4 - Yrkanden Lärarförbundet 2021 KARIN.pdf (90 kb) 4. Bilaga 2.5 - Yrkande vårdförbundet.pdf (82 kb) 4. Bilaga 3 - Funktionshinderrådets synp.pdf (76 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20210128.pdf (348 kb)

§5 Uppföljning av Mårtengårdens vård - och omsorgsboende samt Solrosens dagverksamhet – entreprenad Vardag AB

§8 Samråd om förslag detaljplan för Sandhagen 2 i stadsdelen Johanneshov, S-Dp 2019 - 05073

§11 Stadsdelsdirektörens information

§12 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§15 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 22 december 2020, 7 januari, 15 januari och 28 januari 2021