Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Extra sammanträde 2021-03-18

Extra sammanträde 2021-03-18

Datum
Klockan
08:15
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§4 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)