Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-11-09

Sammanträde 2023-11-09

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per oktober, 2023

7 Sammanträdestider 2024 för exploateringsnämnden

8 Projekt Slussen. Lägesredovisning november 2023

9 Fyllnadsval av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

10 Trafikverkets riksintressen - översyn 2023. Anmälan om svar på remiss

11 Uppsägning av tomträtten Synålen 4 i Riksby

12 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skoländamål inom fastigheten Futharken 2 och del av Åkeshov 1:1 i Norra Ängby med Skolfastigheter i Stockholm AB

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Solhem 15:3 i Solhem till Shinelle Fastighetsholding AB

14 Fördjupad undersökning av en lämplig plats för ett nytt koloniträdgårdsområde tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Svar på uppdrag

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Gubbängen 1:1 m.fl. i Hökarängen och Gubbängen till AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till Gunnar Nordfeldt´s AB Inriktningsbeslut

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarö 10, Hammarö 11 och del av Farsta 2:1 i Farsta till AB Familjebostäder

18 Motion om att bygga Stockholms största fotbollsområde i Älvsjö av Jonas Naddebo (C) och Hamid Ershad Sarabi (C). Svar på remiss

19 Motion om försäljning av Stockholmsmässan av Dennis Wedin (M). Svar på remiss

20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för hotelländamål inom Fotsacken 1 i Västertorp med Botrygg Förvaltningsfastigheter AB. Reviderat genomförandebeslut

21 Markanvisning för bostäder och kommersiella lokaler inom fastigheten Västberga 1:1 m.fl. i Fruängens Centrum till Niam VII Stationsfastigheter Fruängen AB. Inriktningsbeslut

22 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen med Klövern Byggrätts AB. Genomförandebeslut

23 Information från exploateringskontoret

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per oktober, 2023

§7 Sammanträdestider 2024 för exploateringsnämnden

§8 Projekt Slussen. Lägesredovisning november 2023

§9 Fyllnadsval av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

§10 Trafikverkets riksintressen - översyn 2023. Anmälan om svar på remiss

§11 Uppsägning av tomträtten Synålen 4 i Riksby

§12 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skoländamål inom fastigheten Futharken 2 och del av Åkeshov 1:1 i Norra Ängby med Skolfastigheter i Stockholm AB

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Solhem 15:3 i Solhem till Shinelle Fastighetsholding AB

§14 Fördjupad undersökning av en lämplig plats för ett nytt koloniträdgårdsområde tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Svar på uppdrag

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Gubbängen 1:1 m.fl. i Hökarängen och Gubbängen till AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till Gunnar Nordfeldt´s AB Inriktningsbeslut

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarö 10, Hammarö 11 och del av Farsta 2:1 i Farsta till AB Familjebostäder

§18 Motion om att bygga Stockholms största fotbollsområde i Älvsjö av Jonas Naddebo (C) och Hamid Ershad Sarabi (C). Svar på remiss

§19 Motion om försäljning av Stockholmsmässan av Dennis Wedin (M). Svar på remiss

§20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för hotelländamål inom Fotsacken 1 i Västertorp med Botrygg Förvaltningsfastigheter AB. Reviderat genomförandebeslut

§21 Markanvisning för bostäder och kommersiella lokaler inom fastigheten Västberga 1:1 m.fl. i Fruängens Centrum till Niam VII Stationsfastigheter Fruängen AB. Inriktningsbeslut

§22 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen med Klövern Byggrätts AB. Genomförandebeslut

§23 Information från exploateringskontoret