Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Exploateringsnämndens sammanträde 2014-09-25

Exploateringsnämndens sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Förslag till Program för en sammanhållen stad - 2015-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

8 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB

9 Markanvisning för förskola inom fastigheten Blackeberg 3:1 i Blackeberg till Skolfastigheter AB (SISAB)

10 Markanvisning samt upplåtelse med tomträtt av del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen för industri till Active Fastighet Norden AB

11 Detaljplan för fastigheten Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm. Svar på remiss av planförslag

12 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom Årstaäng 4 m m från Fastighetes AB Sången till JM AB

13 Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för sydostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun)

14 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm till utsedd vinnare i markanvisningstävling Plusenergihus i etappen Brofästet

15 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder, förskola samt sopsugsterminal inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 i Södra Hammarbyhamnen med NCC Boende AB samt AB Stockholmshem. Genomförandebeslut

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ledinge 1 i Tensta till AB svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

17 Markanvisning för Bostäder inom fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad till Svenska Hem i Bromma Mark IV AB och Svenska Hem i Bromma Mark X AB

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Maxera Bostad AB

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00008

§7 Förslag till Program för en sammanhållen stad - 2015-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2014-01758:1

§8 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB Dnr E2014-01325

§9 Markanvisning för förskola inom fastigheten Blackeberg 3:1 i Blackeberg till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Dnr E2014-01467

§10 Markanvisning samt tomträttsupplåtelse av del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen för industri till Active Fastighet Norden AB Dnr E2014-00715

§11 Detaljplan för fastigheten Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm. Svar på remiss av planförslag Dnr E2014-01574

§12 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom Årstaäng 4 m. m. från Fastighetes AB Sången till JM AB Dnr 2012-512-00643

§13 Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för ostsektorn (Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun). Svar på remiss Dnr E2014-01756

§14 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm till utsedd vinnare i markanvisningstävling Plusenergihus i etappen Brofästet (AB Stockholmshem) Dnr E2012-513-00411

§15 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder, förskola samt sopsugsterminal inom fastigheten Södra Hammarbyhamnen 1:3 i Södra Hammarbyhamnen med NCC Boende AB samt AB Stockholmshem. Genomförandebeslut Dnr E2012-513-00625

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ledinge 1 i Tensta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut Dnr E2014-01798-1

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i Hässelby Villastad till Svenska Hem i Bromma Mark IV AB och Svenska Hem i Bromma Mark X AB Dnr E2014-01687

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Maxera Bostad AB Dnr E2014-01848