Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-12-11

Sammanträde 2014-12-11

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2014

7 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2015

8 Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal med Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut

10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m fl i Kälvesta till Veidekke villatomter AB

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ordenskapitlet 10, Åkeshov 1:1 och Oldmästaren 19 i Nockebyhov till AB Familjebostäder

12 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 i Bällsta med Aktiebolaget Karl Ekesiöö. Genomförandebeslut

13 Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till AB Abacus Bostad

15 Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheterna Liljeholmen 1:1 och Skärsliparen 2 vid Skärslipargränd i Aspudden till Brabo Stockholm AB, ALM Equity AB och Byggvesta AB. Inriktningsbeslut (PU)

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården 1 i stadsutvecklingsområdet Årstafältet etapp 3, till Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB. Markanvisning för skola och förskola inom fastigheten Årsta 1:1 och Postgården 1 till Skolfastigheter i Stockholm AB. Markanvisning för idrottsändamål till Fastighetskontoret

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Kontoristvägen i Hökarängen till Mecon Bygg AB

20 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting

21 Markanvisning för kommersiella ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:118 i Vasastan till Atrium Ljungberg AB

22 Markanvisning för bostäder, förskola och garage inom fastigheten Jackproppen 1 samt del av fastighet Hjorthagen 1:1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Byggnadsfirman Erik Wallin AB

23 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen gällande SOU Delbetänkande av dricksvattenutredning - Material i kontakt med dricksvatten (SOU 2014:53)

24 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen gällande Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten" (SOU 2014:50)

25 Intern kontroll i investeringsprojekt. Svar på revisionsrapport nr 7/2014

26 Försäljning av mark i grannkommuner. Svar på skrivelse från Maria Östberg Svanelind (S), Åke Askensten (MP) och Ann-Margarethe Livh (V)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00008

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2014 Dnr E2014-00300

§7 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2015 Dnr E2014-02417

§8 Samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2014-02316

§9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal med Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut Dnr E2014-02271

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr E2014-02538

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ordenskapitlet 10, Åkeshov 1:1 och Oldmästaren 19 i Nockebyhov till AB Familjebostäder Dnr E2011-513-01934

§12 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 i Bällsta med Aktiebolaget Karl Ekesiöö. Genomförandebeslut Dnr E2011-513-01453

§13 Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB Dnr E2014-02521

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till AB Abacus Bostad Dnr E2009-513-00928

§15 Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheterna Liljeholmen 1:1 och Skärsliparen 2 vid Skärslipargränd i Aspudden till Brabo Stockholm AB, ALM Equity AB och ByggVesta AB. Inriktningsbeslut Dnr E2010-513-00912, E2013-513-00381

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården 1 i stadsutvecklingsområdet Årstafältet etapp 3, till Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB Dnr E2014-02522

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Kontoristvägen i Hökarängen till Mecon Bygg AB Dnr E2010-513-00716

§20 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden. Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Dnr E2014-02667

§21 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:118 inom Vasastan till Atrium Ljungberg AB Dnr E2014-02647

§22 Markanvisning för bostäder, förskola och garage inom fastigheten Jackproppen 1 samt del av fastigheten Hjorthagen 1:1 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Byggnadsfirman Erik Wallin AB Dnr E2014-02443

§23 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen gällande Delbetänkande av dricksvattenutredning ­ Material i kontakt med dricksvatten (SOU 2014:53) Dnr E2014-02105

§24 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen gällande Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus ­ hållbar användning av mark och vatten" (SOU 2014:50) Dnr E2014-02104

§25 Intern kontroll i investeringsprojekt. Svar på revisionsrapport nr 7/2014 Dnr E2014-02374

§26 Försäljning av mark i grannkommuner. Svar på skrivelse från Maria Östberg Svanelind (S), Åke Askensten (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) Dnr E2014-02103