Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2016 (A)

9 Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). Anmälan av svar på remiss (A)

10 Tomträttsavgälder för flerbostadshus (M&V)

11 Tomträttsavgäld för småhus (M&V)

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 och Blackebergs gård 2 m.fl. i Blackeberg och Södra Ängby till HSB Bostads AB, Primula Byggnads AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening (PU)

13 Program för centrala Bromma. Svar på remiss av programförslag (PU)

14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor inom fastigheten Trollhättan 30 m.fl. på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB (PU)

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder och Byggnadsfirman Erik Wallin AB (PU)

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kärrtorp 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Skarpnäcks gård 1:1, i stadsdelen Kärrtorp till Abacus Bostad AB (PU)

18 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen och Örby med Husab Bostad AB (PU)

19 Utredning av depålokalisering för utbyggnad av tunnelbanan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

20 Projekt Fokus Skärholmen. Utredningsbeslut (PU)

21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för skola och förskola inom fastigheten Medaljongen 3 m.fl. i Solberga med Skolfastigheter i Stockholm AB. Överenskommelse inför genomförande av exploatering för idrottshallar och konstgräsplan med fastighetskontoret. Genomförandebeslut (PU)

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Solberga 2:1 i Solberga till JM AB. Markanvisning för parkering inom fastigheten Solberga 2:1 i Solberga till Stockholm Parkering AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

23 Detaljplan för Gubbängsfältet, del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen med ändrad markanvändning. Svar på remiss av planförslag (PU)

24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Wallenstam AB. Inriktningsbeslut (PU)

25 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Anisen 1 och Farsta 2:1 med Primula Byggnads AB och för förskola inom fastigheten Farsta 2:1 med Skolfastigheter i Stockholm AB i Hökarängen. Genomförandebeslut (PU)

26 Utökad markanvisning för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Perstorp 2 i Farsta till AB Familjebostäder och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

27 Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Jackproppen, Östermalm med Byggfirman Erik Wallin AB samt nyttjanderätt för parklek till fastighetsnämnden. Genomförandebeslut (SP + Fsk)

Dnr: E2016-00291

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 1 och 3 §§. Sekretessbelagt av Stockholms stads exploateringsnämnd

28 Tilläggsöverenskommelser avseende exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyöjden 1:1 m.m. i Södra Hammarbyhöjden med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB) (SP)

29 Ansökan om miljötillstånd för helikopterverksamhet inom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Anmälan av svar på remiss. Kontorsyttrande (SP)

30 Granskning av detaljplan för Lilla Lidingöbron. Svar på remiss från Lidingö stad (SP + Sbk +Tk)

31 Motion (2015:83) av Richard Bengtsson (L), Rasmus Jonlund (L) och Anne-Lie Elfén (L) om att utreda en vattenpark vid Slussen. Svar på remiss (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2016-00032

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2016, Dnr E2016-00288

§9 Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-00223

§10 Tomträttsavgälder för flerbostadshus, Dnr E2016-00630

§11 Tomträttsavgälder för småhus, Dnr E2016-00629

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 och Blackebergs gård 2 m.fl. i Blackeberg och Södra Ängby till HSB Bostads AB, Primula Byggnads AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Dnr E2016-00951

§13 Program för centrala Bromma. Svar på remiss av programförslag, Dnr E2015-02231

§14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor inom fastigheten Trollhättan 30 m.fl. på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB, Dnr E2016-00943

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder och Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Dnr E2016-00937

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kärrtorp 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Skarpnäcks gård 1:1, i stadsdelen Kärrtorp till Abacus Bostad AB, Dnr E2015-02696

§18 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen och Örby med Husab Bostad AB, Dnr E2010-513-01761

§19 Utredning av depålokalisering för utbyggnad av tunnelbanan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-00290

§20 Projekt Fokus Skärholmen. Utredningsbeslut, Dnr E2016-00551

§21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för skola och förskola inom fastigheten Medaljongen 3 m.fl. i Solberga med Skolfastigheter i Stockholm AB. Överenskommelse inför genomförande av exploatering för idrottshallar och konstgräsplan med fastighetskontoret. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00791

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Solberga 2:1 i Solberga till JM AB. Markanvisning för parkering inom fastigheten Solberga 2:1 i Solberga till Stockholm Parkering AB. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2016-00790

§23 Detaljplan för Gubbängsfältet, del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen med ändrad markanvändning. Svar på remiss av planförslag, Dnr E2016-00677

§24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Wallenstam AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-00908

§25 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Anisen 1 och Farsta 2:1 med Primula Byggnads AB och för förskola inom fastigheten Farsta 2:1 med Skolfastigheter i Stockholm AB i Hökarängen. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00509

§26 Utökad markanvisning för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Perstorp 2 i Farsta till AB Familjebostäder och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2016-00219

§27 Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Jackproppen, Östermalm med Byggfirman Erik Wallin AB samt nyttjanderätt för parklek till fastighetsnämnden. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00291

§28 Tilläggsöverenskommelser avseende exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyhöjden 1:1 m.m. i Södra Hammarbyhöjden med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB), Dnr E2011-513-01870

§29 Ansökan om miljötillstånd för helikopterverksamhet inom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-00764

§30 Granskning av detaljplan för Lilla Lidingöbron. Svar på remiss från Lidingö stad, Dnr E2015-01269

§31 Motion (2015:83) av Richard Bengtsson (L), Rasmus Jonlund (L) och Anne-Lie Elfvén (L) om att utreda en vattenpark vid Slussen. Svar på remiss, Dnr E2015-03945