Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning, maj 2017 (A)

7 Årsrapport 2016 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen (A)

8 Policy för stadens torg och parker. Motion (2017:3) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss (A)

9 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Svar på remiss (A)

10 En hållbar planering för modulbostäder till nyanlända. Svar på skrivelse från Joakim Larsson (M) m.fl. (PU)

11 Markanvisning för förskoleändamål inom delar av fastigheterna Akalla 4:1 och Rinkeby 2:10 i Rinkeby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Solhem till SSM Holding AB (PU)

13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 i Nockeby med Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Genomförandebeslut (PU)

14 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 och Krocketplan 13 i Ålsten till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

15 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening (PU)

16 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Liljeholmen 1:1, intill Pytsen 1, i Liljeholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

17 Markanvisning för kontor inom fastigheten Västberga 1:1 i Västberga till Skanska Fastigheter Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU)

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Familjen 3 och del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga till Aktiebolaget Svenska Bostäder (PU)

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov till Laterre Q-gruppen Holding AB (PU)

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Rättikan 1 och del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Enskede Värdshus Projekt AB (PU)

22 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 35, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till Åke Sundvall Projekt AB (PU)

23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Gubbängen 1:1 i Hökarängen med Svenska Hem i Bromma Mark X AB och Russinängen 1 Fastighetsutveckling AB. Utökad markanvisning. Genomförandebeslut (PU)

24 Markanvisning för centrumändamål inom fastigheten Riddaren 23 på Östermalm till Stockholm Riddaren 23 Kommanditbolag (SP)

25 Om skyskrapa i trä. Motion (2016:124) från Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). Svar på remiss (SP + Sbk)

27 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017. Återremiss från exploateringsnämnden den 2 februari 2017 (A)

Dnr: E2016-04201

Bordlagt den 6 april 2017, pkt 27
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport (PU)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning, maj 2017, Dnr E2017-00363

§7 Årsrapport 2016 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen, Dnr E2017-00910

§8 Policy för stadens torg och parker. Motion (2017:3) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss, Dnr E2017-00459

§9 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Svar på remiss, Dnr E2017-00903

§10 En hållbar planering för modulbostäder till nyanlända. Svar på skrivelse från Joakim Larsson (M) m.fl., Dnr E2017-00285

§11 Markanvisning för förskoleändamål inom delar av fastigheterna Akalla 4:1 och Rinkeby 2:10 i Rinkeby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Dnr E2017-01602

§12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Solhem till SSM Holding AB, Dnr E2017-00679

§13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 i Nockeby med Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Genomförandebeslut, Dnr E2017-01465

§14 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 och Krocketplan 13 i Ålsten till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Dnr E2017-01405

§15 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning av mark inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Ordlistan 1 i Bromma med Byggnads AB Abacus, Viktor Hanson Fastigheter AB, Äppelviken Utvecklings AB och Garageföreningen Västerled, ekonomisk förening, Dnr E2016-00406

§16 Markanvisning för skoländamål inom fastigheten Liljeholmen 1:1, intill Pytsen 1, i Liljeholmen till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Dnr E2017-01480

§17 Markanvisning för kontor inom fastigheten Västberga 1:1 i Västberga till Skanska Fastigheter Stockholm AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-01471

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Familjen 3 och del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga till Aktiebolaget Svenska Bostäder, Dnr E2017-01387

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov till Laterre Q-gruppen Holding AB, Dnr E2017-01300

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Rättikan 1 och del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Enskede Värdshus Projekt AB, Dnr E2014-01144

§22 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-12-15, § 35, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2016-02576

§23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheterna Farsta 2:1 och Gubbängen 1:1 i Hökarängen med Svenska Hem i Bromma Mark X AB och Russinängen 1 Fastighetsutveckling AB. Utökad markanvisning. Genomförandebeslut, Dnr E2017-01204

§24 Markanvisning för centrumändamål inom fastigheten Riddaren 23 på Östermalm till Stockholm Riddaren 23 Kommanditbolag, Dnr E2017-01404

§25 Om skyskrapa i trä. Motion (2016:124) från Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). Svar på remiss, Dnr E2017-00667

§27 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017. Återremiss från exploateringsnämnden den 2 februari 2017, Dnr E2016-04201 Bordlagt den 6 april 2017, pkt 27

§28 Naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar. Lägesrapport, Dnr E2017-01773