Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla

6 Anmälan av samrådsyttrande över vattenverksamhet för Mälarbanan, delen Huvudsta -Duvbo. Svar på remiss från Trafikverket (PU) Bromma stdf

7 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut den 19 april 2018, § 13, om markanvisning för förskola inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockebyhov till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Bromma stdf

8 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng med ÅSF2 och Åke Sundvall i Stockholm AB. Reviderat beslut (PU) Skärholmens stdf

9 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Långskylen 5-9 samt del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Hagsätra AB, för förskola inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB samt för kyrkoverksamhet inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Etiopiska Ort Tewahdo Kyrka Ärkest i Sverige i Hagsätra. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

10 Markanvisning för bostäder och lokaler till Folkhem trä AB samt markanvisning för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom del av fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

11 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Sexmännen 1 m.fl. samt markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Tallkrogen 1:1 i Gamla Enskede till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantörs stdf

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen med Mecon Bygg AB och Hökarängsbågen AB. Genomförandebeslut (PU) Farsta stdf

13 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2018-06-14, § 14, avseende markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:1 i Ålsten och Olovslund till Primula byggnads AB (PU)

14 Om att bygga studentbostäder och fler lokaler på Lappkärrsberget. Motion av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L). Svar på remiss (SP)

15 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för centrumändamål och kontor inom fastigheten Snäckan 8 på Norrmalm med Remulus Snäckan 8 AB (SP)

16 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Sidoavtal till genomförandeavtal (SP + Tk)

17 Yttrande i mål om laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Söder-malm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB (SP)

18 Markanvisning för kommersiella lokaler med koppling till Life Science inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarter Forskaren i Hagastaden, Norrmalm, till Vectura Fastigheter AB (SP)

19 Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34). Svar på remiss (M&T)

20 Fossilbränslefri organisation 2030. Anmälan av svar på remiss (M&T)

21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, i Hagastaden, Norrmalm, till Besqab Bostadsmark VIII AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§6 Anmälan av samrådsyttrande över vattenverksamhet för Mälarbanan, delen Huvudsta­Duvbo. Svar på remiss från Trafikverket, Dnr E2018-01701

§7 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut den 19 april 2018, § 13, om markanvisning för förskola inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockebyhov till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2018-00960

§8 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng med ÅSF2 och Åke Sundvall i Stockholm AB. Reviderat beslut, Dnr E2015-00156

§9 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Långskylen 5-9 samt del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Hagsätra AB, för förskola inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB samt för kyrkoverksamhet inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 till Etiopiska Ort. Tewahdo Kyrka Ärkest. i Sverige i Hagsätra. Reviderat inriktningsbeslut

§10 Markanvisning för bostäder och lokaler till Folkhem trä AB samt markanvisning för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom del av fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga, Dnr E2016-03502

§11 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Sexmännen 1 m.fl. samt markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Enskede Gård 1:1 och Tallkrogen 1:1 i Gamla Enskede till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut, Dnr E2018-01915

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen med Mecon Bygg AB och Hökarängsbågen AB. Genomförandebeslut, Dnr E2017-02911

§13 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2018-06-14, § 14, avseende markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:1 i Ålsten och Olovslund till Primula byggnads AB, Dnr E2018-01956

§14 Om att bygga studentbostäder och fler lokaler på Lappkärrsberget. Motion av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L). Svar på remiss, Dnr E2018-01486

§15 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för centrumändamål och kontor inom fastigheten Snäckan 8 på Norrmalm med Remulus Snäckan 8 AB, Dnr E2018-02051

§16 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Sidoavtal till genomförandeavtal, Dnr E2016-03252

§17 Yttrande i mål om laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Söder-malm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren AB, Dnr E2017-02767

§18 Markanvisning för kommersiella lokaler med koppling till Life Science inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarter Forskaren i Hagastaden, Norrmalm, till Vectura Fastigheter AB, Dnr E2018-02981

§19 Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34). Svar på remiss, Dnr E2018-01659

§20 Fossilbränslefri organisation 2030. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-01936

§21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, i Hagastaden, Norrmalm, till Besqab Bostadsmark VIII AB, Dnr E2018-02982