Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-08-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor samt minnesanteckningar från rådets möte med exploateringsnämndens presidium

6 Motion om att staden behöver fler Stockholmsrum. (KS 2019/729). Svar på remiss (K)

7 Anmälan av granskningsyttrande över detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl. i Solna. Svar på remiss från Solna stad (PU)

8 Förvaltningshus i Tensta. Svar på skrivelse (PU)

9 Motion av Clara Lindholm och Rashid Mohammed (båda V) om ett samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta Centrum. Svar på remiss (PU)

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gästkammaren 1 i Hässelby gård till Gotska Fastighets AB. Inriktningsbeslut (PU)

Dnr: E2019-01297

Hässelby-Vällingby stdf

11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby strand med Riksbyggen ekonomisk förening

Dnr: E2019-02274

Hässelby-Vällingby stdf (PU)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Markanvisning för pumpstation för fjärrvärme inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Stockholm Exergi AB (PU)

Dnr: E2019-01450

Bromma stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Upplåtelse av arrende inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Stockholm Exergi AB (PU)

Dnr: E2019-02272

Skarpnäcks stdf

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostadsändamål av del av Södermalm 7:87 inom Södermalm med Slussgården Hantverkshuset AB och Slussgården Sandbacken AB (SP)

15 Revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten. Svar på remiss (M&T)

16 Motion om gemensam finansiering av motiverade merkostnader (KS 2019/402). Svar på remiss (PU)

17 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Backåkra 7 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Oscar Properties Förvaltnings AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2019-00150

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor samt minnesanteckningar från rådets möte med exploateringsnämndens presidium, Dnr E2019-00056

§6 Motion om att staden behöver fler Stockholmsrum (KS 2019/729). Svar på remiss (K), Dnr E2019-02420

§7 Anmälan av granskningsyttrande över detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl. i Solna. Svar på remiss från Solna stad (PU), Dnr E2018-01763

§8 Förvaltningshus i Tensta. Svar på skrivelse (PU), Dnr E2019-00973

§9 Motion av Clara Lindholm och Rashid Mohammed (båda V) om ett samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta Centrum. Svar på remiss (PU), Dnr E2019-01285

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gästkammaren 1 i Hässelby gård till Gotska Fastighets AB. Inriktningsbeslut (PU) Hässelby-Vällingby stdf, Dnr E2019-01297

§11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby strand med Riksbyggen ekonomisk förening Hässelby-Vällingby stdf (PU), Dnr E2019-02274

§12 Markanvisning för pumpstation för fjärrvärme inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Stockholm Exergi AB (PU) Bromma stdf, Dnr E2019-01450

§13 Upplåtelse av arrende inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Stockholm Exergi AB (PU) Skarpnäcks stdf, Dnr E2019-02272

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostadsändamål av del av Södermalm 7:87 inom Södermalm med Slussgården Hantverkshuset AB och Slussgården Sandbacken AB (SP), Dnr E2019-02325

§15 Revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten. Svar på remiss (M&T), Dnr E2019-02283

§16 Motion om gemensam finansiering av motiverade merkostnader (KS 2019/402). Svar på remiss (PU), Dnr E2019-01284

§17 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Backåkra 7 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Oscar Properties Förvaltnings AB (SP), Dnr E2016-01403