Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-11-14

Sammanträde 2019-11-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2020

7 Möjligheternas Stockholm - Revidering Stockholms stads Vision 2040. Svar på remiss (A)

8 Motion om eleffektsbristen i Stockholm. Svar på remiss

9 Förslag till bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar för exploateringsnämnden

10 Anmälan av ekonomisk uppföljning per oktober 2019 (E)

11 Självkostnadspris för studiebesök inom nämndens stadsutvecklingsprojekt

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta med AB Borätt

13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU) Bromma sdf

14 Förlängning av markanvisningsavtal med Slakthusgränd Fastighets AB (namnändrat från Laterre Q-gruppen Holding AB) inom del av fastigheterna Kylfacket 1 och Kylfacket 4, inklusive prisjustering och ägarbyte Enskede-Årsta-Vantör sdf (PU)

15 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Ånn 7 och del av Årsta 1:1 i Årsta till Micasa fastigheter i Stockholm AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Kärnhem Bostadsproduktion AB och Åke Sundvall Projekt AB. Tillägg till markanvisning inom fastigheterna Ätten 5 och Årsta 1:1 till Svenska Bostäder AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

17 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Grundstenen 164803 AB och Stanwood Haley Properties AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

18 Reviderat utredningsbeslut Fokus Hagsätra Rågsved. Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved med Keywe AB och AB Stockholmshem. Genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

19 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder och förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 och Snöfallet 2 i Björkhagen med Olov Lindgren AB. Genomförandebeslut (PU) Skarpnäck sdf

21 Markanvisning för seniorbostäder inom fastigheterna De Gamlas vänner 7, Enskededalen 1:1 och del av fastigheten Enskedegård 1:1 i Enskededalen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB (PU) Skarpnäck sdf

22 Bostäder inom fastigheten Dalen 21 samt inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede. Reviderat genomförandebeslut (PU) Skarpnäck sdf

23 Projekt Slussen – trafik under byggtiden. Åtgärder och planering i samband med ombyggnation av Slussen och bussterminalen under byggetapp (SP Tk) Södermalms sdf

24 Exploateringsavtal med Hufvudstaden AB avseende Vildmannen 7 på Norrmalm (SP) Norrmalm sdf

25 Markanvisning för bostäder, förskola och kontor inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad till SSM Fastigheter AB, Familjebostäder AB och Humlegården Norra City AB. Inriktningsbeslut (SP) Skarpnäck sdf

26 Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut (SP) Östermalm sdf

27 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp. Svar på remiss (M&T)

28 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för underjordisk gång, fasadrekonstruktion samt kommersiella lokaler inom fastigheterna Östermalm 1:56 och Östermalm 2:118 på Östermalm till Sturegallerian AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2020

§7 Möjligheternas Stockholm - Revidering Stockholms stads Vision 2040. Svar på remiss

§8 Motion om eleffektsbristen i Stockholm. Svar på remiss

§9 Förslag till bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar för exploateringsnämnden

§10 Anmälan av ekonomisk uppföljning per oktober 2019

§11 Självkostnadspris för studiebesök inom nämndens stadsutvecklingsprojekt

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta med AB Borätt

§13 Markanvisning för förskola inom fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Skolfastigheter i Stockholm AB

§14 Förlängning av markanvisningsavtal med Slakthusgränd Fastighets AB (namnändrat från Laterre Q-gruppen Holding AB) inom del av fastigheterna Kylfacket 1 och Kylfacket 4, inklusive prisjustering och ägarbyte

§15 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Ånn 7 och del av Årsta 1:1 i Årsta till Micasa fastigheter i Stockholm AB

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Kärnhem Bostadsproduktion AB och Åke Sundvall Projekt AB. Tillägg till markanvisning inom fastigheterna Ätten 5 och Årsta 1:1 till Svenska Bostäder AB

§17 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Grundstenen 164803 AB och Stanwood Haley Properties AB

§18 Reviderat utredningsbeslut Fokus Hagsätra Rågsved. Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved med Keywe AB och AB Stockholmshem. Genomförandebeslut

§19 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder och förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 och Snöfallet 2 i Björkhagen med Olov Lindgren AB. Genomförandebeslut

§21 Markanvisning för seniorbostäder inom fastigheterna De Gamlas vänner 7, Enskededalen 1:1 och del av fastigheten Enskedegård 1:1 i Enskededalen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§22 Bostäder inom fastigheten Dalen 21 samt inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede. Reviderat genomförandebeslut

§23 Projekt Slussen – trafik under byggtiden. Åtgärder och planering i samband med ombyggnation av Slussen och bussterminalen under byggetapp

§24 Exploateringsavtal med Hufvudstaden AB avseende Vildmannen 7 på Norrmalm

§25 Markanvisning för bostäder, förskola och kontor inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad till SSM Fastigheter AB, Familjebostäder AB och Humlegården Norra City AB. Inriktningsbeslut

§26 Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut

§27 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp. Svar på remiss

§28 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för underjordisk gång, fasadrekonstruktion samt kommersiella lokaler inom fastigheterna Östermalm 1:56 och Östermalm 2:118 på Östermalm till Sturegallerian AB