Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-06-17

Sammanträde 2021-06-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per maj, 2021

7 Årsrapport 2020 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen

8 Motion (KS 2021/332) av Peter Wallmark (SD) om program för fler koloniområden. Svar på remiss

9 Bygglov inom bostadsarrenden med ändamål permanentbostad

10 Bygglov för tillbyggnad inom arrende Villa Kusten, Ladugårdsgärdet 1:2

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 36:1 och 28:1 i Hässelby Villastad till Startplattan 191621 AB under namnändring till Siegel Riddersvik AB, Innovation Properties Sverige AB och Västkuststugan AB samt markanvisning för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1. Reviderat inriktningsbeslut

12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering och försäljning för bostäder inom Stadshagen 1:1 och Kungsholmen 1:3 i Stadshagen med JM AB

13 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för bostäder inom delar av fastigheterna Liljeholmen 1:1 och Skärsliparen 2 vid Skärslipargränd i Aspudden till ALM Equity AB och Brabo Stockholm AB

14 Föravtal till exploateringsavtal inom fastigheten Bellmanskällan 11 med Fastighets AB Senator

15 Markanvisning för kontor inom fastigheten Isterbandet 6 m.fl. i Slakthusområdet till Fastighets AB Charkuteristen

16 Markanvisning för skolgård inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1, i Östberga till Bonava Sverige AB

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Långbro 13:1 och Herrängen 1:1 till Wästbygg Projektutveckling AB samt Nordfeldt Development AB

20 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad. Svar på remiss

22 Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön

24 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. Anmälan om svar på remiss

25 Avsiktsförklaring för idrottsändamål inom Herbariet 2 med Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB

26 Samverkansavtal för idrotts- och skoländamål inom Sätra IP och Vårbergs IP med Hemsö Fastighets AB

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Årsrapport 2020 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen

§8 Motion (KS 2021/332) av Peter Wallmark (SD) om program för fler koloniområden. Svar på remiss

§9 Bygglov inom bostadsarrenden med ändamål permanentbostad

§10 Bygglov för tillbyggnad inom arrende Villa Kusten, Ladugårdsgärdet 1:2

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hässelby Villastad 36:1 och 28:1 i Hässelby Villastad till Startplattan 191621 AB under namnändring till Siegel Riddersvik AB, Innovation Properties Sverige AB och Västkuststugan AB samt markanvisning för förskola till Skolfastigheter i Stockholm AB inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1. Reviderat inriktningsbeslut

§12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering och försäljning för bostäder inom Stadshagen 1:1 och Kungsholmen 1:3 i Stadshagen med JM AB

§13 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal för bostäder inom delar av fastigheterna Liljeholmen 1:1 och Skärsliparen 2 vid Skärslipargränd i Aspudden till ALM Equity AB och Brabo Stockholm AB

§14 Föravtal till exploateringsavtal inom fastigheten Bellmanskällan 11 med Fastighets AB Senator

§15 Markanvisning för kontor inom fastigheten Isterbandet 6 m.fl. i Slakthusområdet till Fastighets AB Charkuteristen

§16 Markanvisning för skolgård inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1, i Östberga till Bonava Sverige AB

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Långbro 13:1 och Herrängen 1:1 till Wästbygg Projektutveckling AB samt Nordfeldt Development AB

§20 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad. Svar på remiss

§22 Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön

§24 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. Anmälan om svar på remiss

§25 Avsiktsförklaring för idrottsändamål inom Herbariet 2 med Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB

§26 Samverkansavtal för idrotts- och skoländamål inom Sätra IP och Vårbergs IP med Hemsö Fastighets AB