Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-05-12

Sammanträde 2022-05-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för idrottsändamål och skola inom del av fastigheten Herbariet 2 i Midsommarkransen med Nystad Stockholm idrott och skolfastigheter AB. Genomförandebeslut

7 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Tempelriddarorden 6, 7 och 8 i Bredäng till Stena Fastigheter Stockholm AB

8 Markanvisning för bostäder och lokaler för centrumändamål inom fastigheten Vita Liljan 3 - 4, Utile Dulci 2, och del av Sätra 2:1 i Bredäng till Magnolia Bostad AB, Bofolder fastighets AB, A Jerndal Fastighets AB, Fastighets AB Vita Liljan

9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Goldcup 30220 AB (Under namnändring till ByggVesta Vårbergsvägen 2 AB)

10 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg med AB Grundstenen 200958 (under namnändring till Vårbergsutsikten AB)

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Sveafastigheter Bostad AB. Reviderat inriktningsbeslut

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Brandbottnen 1 och del av Örby 4:1 i Bandhagen till Alferan Förvaltning AB och Arne Dufva Förvaltnings AB. Inriktningsbeslut

13 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheterna Bilden 1, Förstoringen 2 och Örby 4:1 i Högdalen till IKANO Bostad Stockholm AB. Reviderat inriktningsbeslut

Dnr: E2022-01077

Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheterna Bilden 1, Förstoringen 2 och Örby 4:1 i Högdalen till IKANO Bostad Stockholm AB. Reviderat inriktningsbeslut (PUS)
Enskede-Årsta-Vantör sdf
Dnr E2022-01077

14 Markanvisning för bostäder, kommersiella lokaler och parkering inom fastigheterna Imröret 10, Fotot 2 och Örby 4:1 "Önskehemsplan" i Högdalen till Niam VII Stationsfastigheter Högdalen AB, Inriktningsbeslut

15 Markanvisning för parkeringsanläggning inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Åke Sundvall Projekt AB. Reviderat inriktningsbeslut

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till Wåhlin Fastigheter AB

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Tärnö 1 och Farsta 2:1 samt fastigheten Farsta 2:10 i Farsta till Heba Farsta AB

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 1:2 i Sätra till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

19 Markanvisning för idrott, 11-spelsplan, inom del av fastigheterna Tennisbollen 1 och Kristineberg 1:1 i Kristineberg. Samarbetsavtal

20 Markanvisning av 50 000 kvm ljus BTA inom fastigheten Valparaiso 2 m.fl. Östermalm, till Alecta Tjänstepension Ömsesidigt och Nordr Sverige AB som ankarbyggaktörer

21 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda industriområde med Fastighets AB G-Mästaren

Dnr: E2019-01913

Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda industriområde med Fastighets AB G-Mästaren (PU VISP)
Bromma sdf
Dnr E2019-01913
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och tillbyggnad av tennishall inom fastigheterna Racketen 8, 11 och 12 i Alvik med AB Salktennis respektive Fabege Racketen Mindre AB

23 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Region Stockholm avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Ärvinge. Godkännande Gång- och cykelbana längs Hanstavägen samt gestaltade väderskydd på Jan Stenbecks Torg. Genomförandebeslut

24 Stockholm stads strategi för fritidsbåtlivet. Svar på remiss

25 Vägledning om riskvärdering vid förorenade områden. Anmälan om svar på remiss

Dnr: E2022-01076

Vägledning om riskvärdering vid förorenade områden. Anmälan om svar på remiss (MLT)
Dnr E2022-01076

26 Moské inom fastigheten Harholmen 10, Skärholmen. Genomförandebeslut

27 Markanvisning för ett Nobel Center vid Slussen inom fastigheten Södermalm 7:87 i stadsdelen Södermalm till Stiftelsen Nobel Center

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för idrottsändamål och skola inom del av fastigheten Herbariet 2 i Midsommarkransen med Nystad Stockholm idrott och skolfastigheter AB. Genomförandebeslut

§7 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Tempelriddarorden 6, 7 och 8 i Bredäng till Stena Fastigheter Stockholm AB

§8 Markanvisning för bostäder och lokaler för centrumändamål inom fastigheten Vita Liljan 3 - 4, Utile Dulci 2, och del av Sätra 2:1 i Bredäng till Magnolia Bostad AB, Bofolder fastighets AB, A Jerndal Fastighets AB, Fastighets AB Vita Liljan

§9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Goldcup 30220 AB (Under namnändring till ByggVesta Vårbergsvägen 2 AB)

§10 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg med AB Grundstenen 200958 (under namnändring till Vårbergsutsikten AB)

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Sveafastigheter Bostad AB. Reviderat inriktningsbeslut

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Brandbottnen 1 och del av Örby 4:1 i Bandhagen till Alferan Förvaltning AB och Arne Dufva Förvaltnings AB. Inriktningsbeslut

§13 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheterna Bilden 1, Förstoringen 2 och Örby 4:1 i Högdalen till IKANO Bostad Stockholm AB. Reviderat inriktningsbeslut

§14 Markanvisning för bostäder, kommersiella lokaler och parkering inom fastigheterna Imröret 10, Fotot 2 och Örby 4:1 "Önskehemsplan" i Högdalen till Niam VII Stationsfastigheter Högdalen AB, Inriktningsbeslut

§15 Markanvisning för parkeringsanläggning inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Åke Sundvall Projekt AB. Reviderat inriktningsbeslut

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till Wåhlin Fastigheter AB

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Tärnö 1 och Farsta 2:1 samt fastigheten Farsta 2:10 i Farsta till Heba Farsta AB

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 1:2 i Sätra till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

§19 Markanvisning för idrott, 11-spelsplan, inom del av fastigheterna Tennisbollen 1 och Kristineberg 1:1 i Kristineberg. Samarbetsavtal

§20 Markanvisning av 50 000 kvm ljus BTA inom fastigheten Valparaiso 2 m.fl. Östermalm, till Alecta Tjänstepension Ömsesidigt och Nordr Sverige AB som ankarbyggaktörer

§21 Föravtal till exploateringsavtal för fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda industriområde med Fastighets AB G-Mästaren

§22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och tillbyggnad av tennishall inom fastigheterna Racketen 8, 11 och 12 i Alvik med AB Salktennis respektive Fabege Racketen Mindre AB

§23 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Region Stockholm avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Ärvinge. Godkännande Gång- och cykelbana längs Hanstavägen samt gestaltade väderskydd på Jan Stenbecks Torg. Genomförandebeslut

§24 Stockholm stads strategi för fritidsbåtlivet. Svar på remiss

§26 Moské inom fastigheten Harholmen 10, Skärholmen. Genomförandebeslut

§27 Markanvisning för ett Nobel Center vid Slussen inom fastigheten Södermalm 7:87 i stadsdelen Södermalm till Stiftelsen Nobel Center