Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-03-23

Sammanträde 2023-03-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per februari, 2023

7 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 i Mälarhöjden till ALFA Development AB. Inriktningsbeslut

9 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Sätra 2:1 och Bellmans minne 105 i Bredäng till Storstaden Stockholm Bostad AB

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1, intill kv Granholmen, i Skärholmen till Klövern Byggrätts AB. Inriktningsbeslut

11 Brandbotten i Bandhagen. Reviderat genomförandebeslut

12 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Stockholm Rustika Studentbostäder AB och Stanwood Haley Properties AB

13 Markanvisning för bostäder, förskola och kontor inom fastigheterna Bygeln 1, Bygeln 5, Bygeln 7 och Älvsjö 1:1 i Rågsved till Vrefast Bygeln 1 Fastighets AB, Vrefast AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Skolfastigheter i Stockholm AB

14 Markanvisning för Skola, idrottshall och parkering inom fastigheten Sköndal 1:8 i Sköndal till Skolfastigheter i Stockholm AB. Tillägg till föravtal för Program för Stora Sköndal samt föravtal med Förvaltnings AB Storskogen

15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Aros Bostadsutveckling AB och Fastighetskontoret. Inriktningsbeslut

16 Förändrat väghållaransvar och väghållningsområde för del av Uppsalavägen

17 Motion om ett utomhusbad i Stockholm samt flytt av Domstolsverkets verksamhet. Motion av Karin Ernlund med flera (alla C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Markanvisning för konsthall, restaurang och konferens inom fastigheten Hjorthagen 1:3, Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden i Östermalm till AB Industricentralen

19 Projekt Slussen. Reviderat genomförandebeslut 2023

20 Markanvisning för restaurangändamål inom kv. Strömkedjan och kv. Slussmästaren i Södermalm till Startskottet 42111 unt Fastighets AB Södermalm 7:85

21 Motion om att anlägga en piazza i kvarteret Yxan 4: östra spets från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Anmälan av svar på remiss från Länsstyrelsen på förslag om ändringar för vissa områden av riksintresse för naturvård

23 Markanvisning för 400 kV- ställverksstation inom fastigheten Råcksta 1:21 i Råcksta, till Affärsverket svenska kraftnät

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per februari, 2023

§7 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Mälarhöjden 1:1 i Mälarhöjden till ALFA Development AB. Inriktningsbeslut

§9 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Sätra 2:1 och Bellmans minne 105 i Bredäng till Storstaden Stockholm Bostad AB

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1, intill kv Granholmen, i Skärholmen till Klövern Byggrätts AB. Inriktningsbeslut

§11 Brandbotten i Bandhagen. Reviderat genomförandebeslut

§12 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Stockholm Rustika Studentbostäder AB och Stanwood Haley Properties AB

§13 Markanvisning för bostäder, förskola och kontor inom fastigheterna Bygeln 1, Bygeln 5, Bygeln 7 och Älvsjö 1:1 i Rågsved till Vrefast Bygeln 1 Fastighets AB, Vrefast AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Skolfastigheter i Stockholm AB

§14 Markanvisning för Skola, idrottshall och parkering inom fastigheten Sköndal 1:8 i Sköndal till Skolfastigheter i Stockholm AB. Tillägg till föravtal för Program för Stora Sköndal samt föravtal med Förvaltnings AB Storskogen

§15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Aros Bostadsutveckling AB och Fastighetskontoret. Inriktningsbeslut

§16 Förändrat väghållaransvar och väghållningsområde för del av Uppsalavägen

§17 Motion om ett utomhusbad i Stockholm samt flytt av Domstolsverkets verksamhet. Motion av Karin Ernlund med flera (alla C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Markanvisning för konsthall, restaurang och konferens inom fastigheten Hjorthagen 1:3, Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden i Östermalm till AB Industricentralen

§19 Projekt Slussen. Reviderat genomförandebeslut 2023

§20 Markanvisning för restaurangändamål inom kv. Strömkedjan och kv. Slussmästaren i Södermalm till Startskottet 42111 unt Fastighets AB Södermalm 7:85

§21 Motion om att anlägga en piazza i kvarteret Yxan 4: östra spets från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Anmälan av svar på remiss från Länsstyrelsen på förslag om ändringar för vissa områden av riksintresse för naturvård

§23 Markanvisning för 400 kV- ställverksstation inom fastigheten Råcksta 1:21 i Råcksta, till Affärsverket svenska kraftnät

§24 Revidering av sammanträdestider 2023 för exploateringsnämnden