Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Gubbängsskolans matsal, Gubbängsvägen 65, ingång A1

OBS! Annan veckodag och annan lokal än vanligt.


ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

TE Läs mer...MA: Jämställdhetsanslys inom socialpsykriatrin
Enhetschef Anna-Karin Kullberg berättar.


INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30


Handlingar finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.


1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Barnfattigdom och utanförskap. Svar på medborgarförslag

5 Ekonomisk månadsrapport oktober 2017

REMISSER OCH YTTRANDEN

6 Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

8 Program för Stora Sköndal

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

9 Detaljplan för kv Tippen m m i Högdalen och Fagersjö

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2017

12 Pensionärsrådets protokoll den 6 november 2017

13 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

14 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

15 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid Farsta gruppbostäder

16 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

17 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

18 Sociala delegationens protokoll den 9 november 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Barnfattigdom och utanförskap

§5 Ekonomisk månadsrapport oktober 2017

§6 Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-­2021

§9 Detaljplan för kvarteret Tippen med mera i Högdalen och Fagersjö

§10 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2017

§11 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§12 Nämndens frågor och information från förvaltningen