Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-10-21

Sammanträde 2014-10-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

5 Reviderad Vision för Stockholm år 2030. Svar på remiss

6 Program för HBTQ-frågor 2014-2017. Remissvar

7 Program för en sammanhållen stad 2015-2020. Remissvar

8 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Utveckling Sturehof. Utredningsbeslut

10 Slutredovisning av anlagda konstgräsfotbollsplaner på Aspuddens IP, Bromstens IP, Nälsta BP, Sturebyskolans BP, Sätra BP samt Årstagårdens BP. Slutrapport

Dnr: Dnr 4.2.1-067/2014, 2.6-028/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Byte av tak på Eriksdalsbadets hopptornsbyggnad. Slutrapport

12 Försäljning av återanskaffad Hauptbyrå. Godkännande

13 Förvärv av förskola i kv Medlemmen, Årsta. Inriktningsbeslut Sekretess enligt § 19:1 och § 19:3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd.

14 Förvaltningschefen informerar

15 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.4-006/2014

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.3-007/2014

§5 Reviderad Vision för Stockholm år 2030. Svar på remiss Dnr 1.6-282/2014

§6 Program för HBTQ-frågor 2014-2017. Remissvar Dnr 1.6-277/2014-2

§7 Program för en sammanhållen stad 2015-2020. Remissvar Dnr 1.6-345/2014

§8 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-285/2013

§9 Utveckling Sturehof. Utredningsbeslut Dnr 5.2-371/2014

§10 Slutredovisning av anlagda konstgräsfotbollsplaner på Aspuddens IP, Bromstens IP, Nälsta BP, Sturebyskolans BP, Sätra BP samt Årstagårdens BP. Slutrapport Dnr 4.2.1-067/2014, 2.6-028/2014, 4.2.1-388/2013, 2.6-070/2014

§11 Byte av tak på Eriksdalsbadets hopptornsbyggnad. Slutrapport Dnr 4.4-099/2014

§12 Försäljning av återanskaffad Hauptbyrå. Godkännande Dnr 5.3.3-355/2014

§13 Förvärv av förskola i kv. Medlemmen, Årsta. Inriktningsbeslut Dnr 5.3.1-379/2014

§14 Förvaltningschefen informerar

§15 Frågor för beredning och övrig information