Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 3D, lokal Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Motion om en fiskmarknad vid Slussen. Remissvar.

6 Motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum. Remissvar.

7 Motion om försäljning av Stockholms stads saluhallar. Remissvar.

8 Motion om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter. Remissvar.

9 Motion om att ta fram strategi för hur förvaltingar och bolag kan flytta till ytterstaden. Remissvar.

10 Förordnande av rättegångsombud vid fastighetskontoret.

11 Utredning av renoveringsbehovet i Vällingbybadet. Utredningsbeslut.

12 Fördjupad utredning om Järvabadet. Utredningsbeslut.

13 Utredning av en ny idrottshall i Järvaområdet. Utredningsbeslut.

14 Utredning av nyanläggande och renoveringsbehov för Västertorpsbadet. Utredningsbeslut

15 Park 1 Samverkanscentral. Slutrapport.

16 Förvärv av förskola i kvarteret Sandaletten, Älvsjö. Inriktningsbeslut.

17 Förvaltningschefen informerar

18 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktions-hinderfrågor Dnr 1.1.2-003/2015

§5 Motion om en fiskmarknad vid Slussen. Remissvar Dnr 1.6-238/2015

§6 Motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum. Remissvar Dnr 1.6-240/2015

§7 Motion om försäljning av Stockholms stads saluhallar. Remissvar Dnr 1.6-239/2015

§8 Motion om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter. Remissvar Dnr 1.6-233/2015

§9 Motion om att ta fram strategi för hur förvaltingar och bolag kan flytta till ytterstaden. Remissvar Dnr 1.6-234/2015

§10 Förordnande av rättegångsombud vid fastighetskontoret Dnr 1.4-322/2015

§11 Utredning av renoveringsbehovet i Vällingbybadet. Utredningsbeslut Dnr 4.3-319/2015

§12 Fördjupad utredning om Järvabadet. Utredningsbeslut Dnr 4.3-318/2015

§13 Utredning av en ny idrottshall i Järvaområdet. Utredningsbeslut Dnr 4.3-328/2015

§14 Utredning av nyanläggande och renoveringsbehov för Västertorpsbadet. Utredningsbeslut Dnr 4.3-329/2015

§15 Park 1 Samverkanscentral. Slutrapport Dnr 2.6-112/2015

§16 Förvärv av förskola i kvarteret Sandaletten, Älvsjö.

§17 Förvaltningschefen informerar

§18 Frågor för beredning och övrig information