Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag - hundrastgård vid Nybohov

3 Medborgarförslag om att prioritera parkområde vid Västertorp

4 Medborgarförslag om satsning på aktiviteter för ungdomar området Liljeholmskajen och Sjöviksbacken

5 Medborgarförslag om att ge parkleken Vippan en profil med inriktning mot djur

Beslutsärenden

6 Skapa små humlegårdar i parker i Hägersten-Liljeholmen

Svar på medborgarförslag
Dnr 383-2014-1.2.4

7 Utegym i Fruängen

8 Förslag om anläggande av fler badplatser i Trekanten

Svar på medborgarförslag
Dnr 393-2014-1.2.4

10 Vikten av alla barns rätt till en giftfri miljö i förskolan

11 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Dnr 435-2014-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förlängning av avtal rörande drift av Fruängsgårdens servicehusrestaurang samt leveranser av heldygnskost

Dnr 586-2011-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

13 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Anmälningsärenden

14 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Förteckning över inkomna skrivelser

18 Anmälan av tjänstemannabeslut

19 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för september 2014 - mejlas till nämnden

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 23 och 25 september samt 9 oktober 2014.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag - hundrastgård vid Nybohov

§3 Medborgarförslag om att prioritera parkområde vid Västertorp

§4 Medborgarförslag om satsning på aktiviteter för ungdomar området Liljeholmskajen och Sjöviksbacken

§5 Medborgarförslag om att ge parkleken Vippan en profil med inriktning mot djur

§6 Skapa små humlegårdar i parker i Hägersten-Liljeholmen

§8 Förslag om anläggande av fler badplatser vid Trekanten

§11 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

§12 Förlängning av avtal för drift av Fruängsgårdens servicehus restaurang samt leveranser av heldygnskost

§17 Förteckning över inkomna skrivelser

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll