Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-02-17

Sammanträde 2004-02-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Trappan, Vällingbysalen, Vällingby Centrum

Frågestund för allmänheten kl 18.00 till 19.00.

3 Protokolljusterare och tid för justering

Bordlagt ärende

4 Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamheten vid Hässelby gruppbostad Ängshavrebacken 8 i Hässelby. Bordlagt vid sammanträdet den 27 januari 2004, § 20.Dnr 542-568-2003.

Nya beslutsärenden

5 Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). (Utsänt ärende nr 12-2004 )

Dnr: 540-067-2004.

Handläggare: Marie Sundström, 508 05 016

6 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2003 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. (Utsänt ärende nr 13-2004 )

Dnr: 102-068-2004

Handläggare: Anders Ödmark, 508 05

7 Månadsrapportering till nämnden enligt Integrerad ledning och styrning (ILS). (Utsänt ärende nr 14-2004 ). Utsändes senare.

Dnr: 102-069-2004

Handläggare: Anders Ödmark, Per Lindegren

8 Budgetunderlag för 2005 med inriktning för 2006 och 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. (Utsänt ärende nr 15-2004 )

Dnr: 101-070-2004

Handläggare: Anders Ödmark

9 Tillstånd för studieresa till Costa Rica. (Utsänt ärende nr 16-2004 )

Dnr: 416-071-2004

Handläggare: Kenneth Wernqvist

10 Tillstånd för studieresa till Hamburg. (Utsänt ärende nr 17-2004 )

Dnr: 416-072-2004

Handläggare: Kenneth Wernquist

Remisser

11 Skolörtens äldreboende – Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av genomförd tillsyn. (Utsänt ärende nr 18-2004 )

Dnr: 022-073-2004

Handläggare: Marie Sundström, 508 05 016
Ärendedokument
Skolörten (28 kb)

12 Hässelby Gårds äldreboende – Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av genomförd tillsyn. (Utsänt ärende nr 19-2004 )

Dnr: 022-050-2004

Handläggare: Marit von Rosen

13 Vårt gemensamma ansvar för psykiskt funktionshindrade. Remiss från Kommunstyrelsen av motion (nr 23) från (fp). (Utsänt ärende nr 20-2004 )

Dnr: 520-074-2004

Handläggare: Conny Sernfalk, ja

14 Gemensamt huvudmannaskap mellan Stockholms stad och Landstinget inom psykiatrin. Remiss från Kommunstyrelsen av motion (nr 29) från (m). (Utsänt ärende nr 21-2004 )

15 Kvalitetsarbete vid stadens äldreboende – Yttrande över revisionsrapport, dnr 420/128-03. (Utsänt ärende nr 22-2004 )

16 Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasieskolor – Yttrande över revisionsrapport, dnr 420/154-03. (Utsänt ärende nr 23-2004 )

17 Riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar för äldreomsorg. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 24-2004 )

18 Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad. Remiss från Kommunstyrelsen. (Utsänt ärende nr 25-2004 )

19 Grimsta – Programförslag för nya bostäder vid Gulddragargränd och ny parkering vid Grimsta idrottsplats. (Utsänt ärende nr 26-2004 )

20 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

21 Protokoll från lokala handikapprådet.

22 Kolloverksamheten – Uppföljning av sommaren 2003.

23 Redovisning till Länsstyrelsen/socialtjänstnämnden av verksamhet mm för drogförebyggande samordnare år 2003.

24 Inkomna handlingar.

25 Uppdragslista.

26 Tillstånd för studie- och kunskapsresa till Kanada. (Utsänt ärende nr 29-2004 )

Förvaltningschefens information

27 - Kostnadsredovisning för återkommunalisering av Skolörtens äldreboende. - Indalsbacken 2 - Barnomsorgsgarantin