Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-08

Sammanträde 2018-03-08

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

Klockan 18.00 – 18.30 sker en presentation av Stockholm Invest (som är en del av Stockholm Läs mer... Business region) vice VD Magnus Thulin berättar om verksamheten.

Klockan 18.30 – 18.50 kan allmänheten ställa frågor till politikerna i
stadsdelsnämnden. Därefter ges möjlighet att stanna kvar och lyssna på
nämndens sammanträde som börjar klockan 19.00.


1 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om fyrverkeriförbud för privatpersoner

Beslutsärenden

4 Månadsrapport februari

Remisser och yttranden

6 Remiss om motion (2017:74) om jobbtorg och nyföretagande

7 Remiss om strategi för en äldrevänlig stad

8 Remiss om Motion (2017:65) Parklyft för Stockholm och en kommunal nedskräpningsavgift

9 Remiss om modernisering av sociala system

10 Remiss om Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021

11 Remiss om riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

Anmälningar och Redovisningar

12 Tillsyn vid koppargårdens vård- och omsorgsboende

13 Protokoll från det lokala pensionärsrådet

14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

15 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium)

16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

17 Förvaltningschefen informerar

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om fyrverkeriförbud för privatpersoner Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport februari 2018

§6 Remiss om motion (2017:74) om jobbtorg och nyföretagande

§8 Remiss om Motion (2017:65) Parklyft för Stockholm och en kommunal nedskräpningsavgift Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1703-2017

§9 Remiss om modernisering av sociala system Remiss från kommunstyrelsen, dnr 159-1912/2017

§10 Remiss om Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 154-2048-2017

§12 Tillsyn vid koppargårdens vård- och omsorgsboende Anmälan av inspektionens beslut i ärendet.

§13 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§14 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§15 Anmälan inkomna handlingar (utdrag ur diarium)

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§17 Förvaltningschefen informerar