Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19 Hässelby

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Beslutsärenden

4 Månadsrapport november 2013 - ekonomi och verksamhet.

6 Ny förskola - Ritbordet 2, Jämtlandsgatan 118, Vällingby.

Remisser och yttranden

7 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-1513/2013.
Dnr 1.5.1-459-2013

8 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-1539/2013.
Dnr 1.5.1-479-2013

9 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd.

10 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 319-754/2013.
Dnr 1.5.1-526-2013

Anmälningar och Redovisningar

11 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

12 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor

13 Uppdragslista. Dnr 1.1.-543-20

14 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-544-2013

15 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (67 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§4 Månadsrapport november 2013 Ekonomi och verksamhet.

§7 Strategi för miljöbilar och drivmedel ­ för ett fossilfritt Stockholm

§8 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§11 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§12 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§13 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§14 Anmälan inkomna handlingar

§15 Förvaltningschefens information