Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

Allmänhetens frågestund klockan 18:00-18:45. Du är välkommen att ställa frågor och diskute Läs mer...ra med politikerna i stadsdelsnämnden. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

3:a Medborgarförslag

Medborgarförslag om inhägnade hundrastgårdar vid Vinsta - Johannelund samt på ängen i slutet av Sörgårdsvägen. Dnr 1.2.4.318-2014 och Dnr 1.2.4.345-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3:b Medborgarförslag om Utomhusgym till Hässelby Strand. Dnr 1.2.4-367-2014

5 Uppföljning av LSS verksamhet - Cameleontens dagliga verksamhet. Dnr 1.2.1-292-2014

6 Uppföljning av privata utförare inom hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice inom LSS - Freja assistanstjänst AB. Dnr 1.2.1-279-2014

7 Uppföljning av LSS verksamhet - Eklövets gruppbostad. Dnr 1.2.1-293-2014

8 Uppföljning av LSS verksamhet - Rosenbackens gruppbostad. Dnr 1.2.1-299-2014

9 Uppföljning av LSS verksamhet - Smedshagens korttidshem. Dnr 1.2.1-300-2014

10 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboende - Villa Vesta. Dnr 1.2.1.-278-2014

11 Uppföljning av hälso- och sjukvården - Skolörtens demensboende. Komplettering av ärende, dnr 1.2.1-072-2014. Dnr 1.2.1-167-2014

Remisser och yttranden

13 Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) - slutbetänkandet av Utredningen om rätt information i vård och omsorg.

14 Motion (2014:9) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 337-756/2014. Dnr 1.5.1-276-2014

15 Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet.

16 Program för en sammanhållen stad 2015-2020.

Anmälningar och Redovisningar

17 Bristande sekretess och integritet vid kontakt med socialförvaltningen om ekonomiskt bistånd.

18 Skrivelse angående patientsäkerhetsrapport från Koppargården.

19 Inköp av närproducerat vid våra förskolor.

20 Samsas om yta - idrottare, boende m fl.

21 Projektrapport "Att vara förälder i Sverige", del 3. Dnr 1.2.6-364-2014

22 Anmälan överenskommelse om medicinskt ansvarig sjuksköterska i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Dnr 7-394-2014

25 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

26 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

27 Uppdragslista. Dnr 1.1.-377-2014

28 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-378-2014

29 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Medborgarförslag om inhägnade hundrastgårdar vid Vinsta-Johannelund samt på ängen i slutet av Sörgårdsvägen

§3:b Medborgarförslag om utomhusgym till Hässelby strand.

§5 Uppföljning av LSS-verksamhet ­ Cameleontens dagliga verksamhet

§6 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst samt avlösare- och ledagarservice inom LSS ­ Freja assistanstjänst AB

§7 Uppföljning av LSS-verksamhet ­ Eklövets gruppbostad

§8 Uppföljning av LSS-verksamhet ­ Rosenbackens gruppbostad

§9 Uppföljning av LSS-verksamhet ­ Smedshagens korttidshem

§10 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboende ­ Villa Vesta

§11 Uppföljning av hälso- och sjukvården ­ Skolörtens demensboende Komplettering av ärende, dnr 1.2.1-072-2014

§13 Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) ­ slut bestänkande av Utredning om rätt information i vård och omsorg Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-950/2014

§14 Motion (2014:9) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde Remiss från kommunstyrelsen, dnr 337-756/2014

§15 Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-894/2014

§16 Program för en sammanhållen stad 2015 - 2020 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 319-858/2014

§17 Bristande sekretess och integritet vid kontakt med socialförvaltningen om ekonomiskt bistånd Svar på skrivelse från Leif Larsson (V)

§18 Skrivelse angående patientsäkerhetsrapport från Koppargården Svar på skrivelse från Leif Larsson (V) och Bengt Roxne m fl (S)

§19 Inköp av närproducerat vid våra förskolor Svar på skrivelse från Leif Larsson (V)

§20 Samsas om yta ­ idrottare, boende m fl Svar på skrivelse från Lars Jakobsson m fl (MP)

§21 Projektrapport "Att vara förälder i Sverige" del 3 juni 2013 ­ maj 2014

§22 Anmälan av överenskommelse om medicinskt ansvarig sjuksköterska i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta

§25 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§26 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§27 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§28 Anmälan inkomna handlingar

§29 Förvaltningens information