Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby, Cronqvistsalen


OBS!
Ärende 3c. Mötesplats för ungdomar efter skolan och
18. Ungdomssituationen unde Läs mer...r eftermiddagar på Hässelby torg
utgår från sammanträdet 11 juni 2015.

Nytt ärende 18a. Inrättande av Näringslivsråd. Finns tillgängligt vid sammanträdet

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering.

Medborgarförslag

3:a Säkrare gångväg mellan Vällingby centrum och simhallen. Dnr 1.2.4-069-2015

3:b Farthinder på Aprikosgatan, Hässelby Strand. Dnr 1.2.4-176-2015

3:c Mötesplats för ungdomar efter skolan. Dnr 1.2.4-025-2015

3:d Gångbro till Hässelby Holme. Dnr 1.2.4-018-2015

Beslutsärenden

4 Månadsrapport maj 2015 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1-165-2015

5 Uppföljning av servicehus som drivs i egen regi - Skolörtens servicehus. Dnr 1.2.1-160-2015

6 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Skolörtens korttidsvård. Dnr 1.2.1-161-2015

7 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Skolörtens gruppboende. Dnr 1.2.1-162-2015

8 Uppföljning av privata utförare inom hemtjänst- AB Big Care hemservice. Dnr 1.2.1-186-2015

9 Uppföljning av privata utförare inom hemtjänst - Olivia hemtjänst. Dnr 1.2.1-187-2015

10 Förskolelokaler i Backlura. Dnr 4-180-2015

Remisser och yttranden

11 Revisorernas årsrapport 2014 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.2-45/2015. Dnr 1.5.1-173-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91).

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-654/2015. Dnr 1.5.1-159-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 156-624/2015. Dnr 1.5.1-172-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Motion (2015:8) om alla barns möjlighet till kultur och idrott - ändra normen för ekonomiskt bistånd.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-297/2015. Dnr 1.5.1-104-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Ansökan om alkoholserveringstillstånd- Grekiska Kolgrillsbaren, Vällingby.

Remiss från socialnämnden, tillståndsutskottet. Dnr: 9.1-05610/2015 Dnr 1.5.2-193-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förskoleundersökning i Hässelby-Vällingby. Anmälan av genomförd förskoleundersökning i kommunalt driven verksamhet. Dnr 4-192-2015

18 Ungdomssituationen under eftermiddagar på Hässelby Torg. Svar på skrivelse från (M), (FP), (KD) och (C). Dnr 5-078-2015

19 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

20 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

21 Uppdragslista. Dnr 1.1-189-2015

22 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-190-2015

23 Förvaltningschefens information.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Säkrare gångväg mellan Vällingby Centrum och simhallen

§3:b Farthinder på Aprikosgatan, Hässelby Strand

§3:c Mötesplats för ungdomar efter skolan Dnr 1.2.4-025-2015

§3:d Gångbro till Hässelby Holme

§4 Månadsrapport maj 2015 - ekonomi och verksamhet

§5 Uppföljning av servicehus som drivs i egen regi -­ Skolörtens servicehus

§6 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi ­- Skolörtens korttidsvård

§7 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi ­- Skolörtens gruppboende

§8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst ­- AB Big Care hemservice

§9 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst -­ Olivia hemtjänst

§10 Förskolelokaler i Backlura

§11 Revisorernas årsrapport 2014 Stadsrevisionen, dnr 3.1.2-45/2015.

§12 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-654/2015

§13 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Remiss från kommunstyrelsen, dnr 156-624/2015

§14 Motion (2015:8) om alla barns möjligheter till kultur och idrott ­ ändra normen för ekonomiskt bistånd Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-297/2015

§15 Ansökan om alkoholserveringstillstånd ­ Grekiska Kolgrillsbaren i Vällingby Remiss från socialnämnden, tillståndsutskottet, dnr 9.1-05610/2015

§17 Förskoleundersökning i Hässelby-Vällingby 2015

§18 Skrivelse angående ungdomssituationen under eftermiddagarna på Hässelby torg Svar på skrivelse från (M), (FP), (KD) och (C).

§18:a Inrättande av näringslivsråd

§19 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§20 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§22 Anmälan inkomna handlingar

§23 Förvaltningschefens information

§24 Ungdomssituationen och säkerheten i Åkermyntans Centrum