Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby, Cronqvistsalen

Allmänhetens frågestund inleds klockan 18.00 med information av lokalpolisområdeschef
Len Läs mer...nart Paulsson om polisens nya organisation och höstens arbete.

Mellan kl 18.20-18.50 kan allmänheten ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Guide till stadsdelen. Dnr 1.2.4-208-2015

3:b Hundpark i Solursparken. Dnr 1.2.4-231-2015

3:c Visualisering av stadsplaneringen i dataspelet Minecraft. Dnr 1.2.4-219-2015

3:d Konstgräs på Kälvesta BP. Dnr 1.2.4-216-2015

3:e Kameraövervakning på stadsdelens förskolor. Dnr 1.2.4-198-2015

3:f Bike- eller skatepark vid Spindelparken. Dnr 1.2.4-217-2015

3:g Upprustning av bike-parken vid parkleken Gulsippan. Dnr 1.2.4-218-2015

3:h Miniatyrtåg och anslagstavla i Vällingby. Dnr 1.2.4-229-2015

Beslutsärenden

4 Månadsrapport juli 2015 - ekonomi och verksamhet. Dnr 1.2.1-258-2015

5 Förskoleundersökning i Hässelby-Vällingby 2015. Dnr 4-192-2015

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/Brukarundersokningar/Resultat-fran-brukarundersokningar/Brukarundersokningar-forskola11/
Bilagor. Se länk.

6 Översyn av riktlinjer för ansökan om föreningsbidrag. Dnr 5.4-242-2015

7 System för internkontroll. Dnr 1.2.2-254-2015

8 Uppföljning av privata utförare inom hemtjänst - 1:a hemtjänstkompaniet. Dnr 1.2.1-246-2015

9 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi - Safiren. Dnr 1.2.1-248-2015

10 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi - Villa Vesta. Dnr 1.2.1-250-2015

11 Uppföljning av privata utförare inom hemtjänst - FSB Finsk hemtjänst. Dnr 1.2.1-247-2015

12 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Koppargården. Dnr 1.2.1-249-2015

13:a Uppföljning av LSS-verksamhet - Aktiv hemtjänst och service. Dnr 1.2.1-270-2015

13:b Uppföljning av LSS-verksamhet - Allita Care AB. Dnr 1.2.1-271-2015

14 Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-524/2015. Dnr 1.5.1-174-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-407/2015. Dnr 1.5.1-175-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Samråd Riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån.

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 114-776/2015. Dnr 1.5.1-210-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ansökan om alkoholserveringstillstånd - Umi Sushi & Chao asian Bistro, Pajalagatan 48, Vällingby. Dnr 1.5.2-253-2015

18 Ansökan om alkoholserveringstillstånd - Restaurang Bonnas,

Siktgatan 12, Vällingby. Dnr 1.5.2-241-2015

Motion (2015:14) om ett utbreddat utbud av feriejobb. Dnr 1.5.1-220-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Motion (2015:14) om ett utbreddat utbud av feriejobb. Dnr 1.5.1-220-2015

20 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Dnr 1.5.1-240-2015

21 Stadsdelens fysiska miljö.

Svar på skrivelse från (C). Dnr 3-126-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS- kvartal 2:2015. Dnr 1.2.1-213-2015

23 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

24 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

25 Uppdragslista. Dnr 1.1-259-2015

26 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-260-2015

27 Förvaltningschefens information.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Guide till stadsdelen Svar på medborgarförslag

§3:b Hundpark i Solursparken Svar på medborgarförslag

§3:c Visualisering av stadsplaneringen i dataspelet Minecraft Svar på medborgarförslag

§3:d Medborgarförslag om konstgräs på Kälvesta BP Svar på medborgarförslag

§3:e Medborgarförslag angående kameraövervakning på stadsdelens förskolor Svar på medborgarförslag

§3:f Medborgarförslag om bike- eller skatepark vid Spindelparken Svar på medborgarförslag

§3:g Medborgarförslag om upprustning av bikeparken vid parkleken Gulsippan Svar på medborgarförslag

§3:h Medborgarförslag angående miniatyrtåg och anslagstavla i Vällingby Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport juli 2015 - ekonomi och verksamhet

§6 Översyn av riktlinjer för ansökan och fördelning av föreningsbidrag

§7 System för internkontroll

§8 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst ­ 1:a hemtjänstkompaniet

§9 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi - Safiren

§10 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi ­ Villa Vesta

§11 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst ­ FSB Finsk hemtjänst

§12 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi - Koppargården

§13:a Uppföljning av LSS-verksamhet ­ Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB

§13:b Uppföljning av LSS-verksamhet ­ Allita Care AB Avlösar- och ledsagarservice

§14 Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-524/2015

§15 Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-407/2015

§16 Samråd Riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån Remiss från kommunstyrelsen, dnr 114-776/2015

§17 Ansökan om alkoholserveringstillstånd ­ Umi Sushi & Chao Asian bistro Remiss från socialnämnden, tillståndsutskottet, dnr 9.1-07173/2015

§18 Ansökan om alkoholserveringstillstånd ­ Restaurang Bonnas Remiss från socialnämnden, tillståndsutskottet, dnr 9.1-05280/2015

§19 Remissvar angående motion om ett breddat utbud av feriejobb Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-535/2015

§20 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001096/2015

§21 Stadsdelsens fysiska miljö Svar på skrivelse (C).

§22 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut Enligt SoL och LSS-kvartal 2:2015

§23 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§24 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§25 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§26 Anmälan inkomna handlingar

§27 Förvaltningschefens information

§28 Äldres rätt till äldreboende