Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

Medborgarförslag

3:a Inhägnad hundpark i Nälsta

3:b Festival i Hässelby Gård

Beslutsärenden

4 Månadsrapport september 2017 - ekonomi och verksamhet.

5 Uppföljning av Skolörtens Servicehus som drivs i egen regi

6 Uppföljning av vård - och omsorgsboende som drivs i egen regi, Skolörtens vård - och omsorgsboende med inriktning demenssjukdom

7 Uppföljning av Första hemtjänstkompaniets hemtjänst som drivs i privat regi

8 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi - Vårdliljan

9 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi - Aros omsorg

10 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i enskild regi - Smedsbygården

11 Upphandling av drift av Spegelns dagliga verksamhet

12 Upphandling av drift av Bergmyntegränds gruppbostad

13 Upphandling av drift av Ullvidevägens gruppbostad

Remisser och yttranden

14 Förstärkt gemensam upphandling och inköpsorganisation Remiss från kommunstyrelsen

15 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart växande Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-876/2017

Anmälningar och redovisningar

16 Anmälan beslut tagna i delegation under perioden 2017-01-01 - 2017-10-06

17 Förskoleundersökningen i Hässelby-Vällingby 2017

18 Redovisning Feriearbeten sommaren 2017

19 Svar på skrivelse från (L) om att bilinbrotten i stadsdelen ökar kraftigt

20 Minnesanteckningar från Näringslivsrådet

21 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

22 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

23 Uppdragslista.

24 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

25 Förvaltningschefens information.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Inhägnad hundpark i Nälsta Svar på medborgarförslag

§3:b Festival i Hässelby Gård Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport september 2017 ­ ekonomi och verksamhet

§5 Uppföljning av Skolörtens Servicehus som drivs i egen regi

§6 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi, Skolörtens vård- och omsorgsboende med inriktning demenssjukdom

§7 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi - Första hemtjänstkompaniet

§8 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi - Vårdliljan

§9 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi ­ Aros omsorg

§10 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i enskild regi - Smedsbygården

§11 Upphandling av drift av Spegelns dagliga verksamhet

§12 Upphandling av drift av Bergmyntegränds gruppbostad

§13 Upphandling av drift av Ullvidevägens gruppbostad

§14 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1308/2016

§15 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart växande Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-876/2017

§16 Anmälan beslut tagna i delegation under perioden 2017-01-01 ­ 2017-10-06

§17 Förskoleundersökningen i Hässelby-Vällingby 2017

§18 Redovisning feriearbeten sommaren 2017

§19 Bilinbrotten i stadsdelen ökar kraftigt Svar på skrivelsen från (L)

§20 Anmälan minnesanteckningar från Näringslivsrådet

§21 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§22 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§24 Anmälan inkomna handlingar

§25 Förvaltningschefens information