Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Medborgarförslag om information och skyltning om biblioteket i Vällingby Centrum

3:b Medborgarförslag till kulturförvaltningen

3:c Medborgarförslag om aktiviteter till arbetssökande och sjukskrivna

Beslutsärenden

4 Månadsrapport oktober 2017 - ekonomi och verksamhet.

5 Stadsdelsnämndens sammanträden 2018

6 Ny förskola, kvarter Blågull, Kaprifolvägen 12, Hässelby, inriktningsbeslut

7 Ny förskola, kvarter Pajazzo, Ivarkärrsvägen 119, Vällingby, genomförandebeslut

8 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i enskild regi -Solhaga vårdhem

9 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i enskild regi -Vällingbygården

10 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi - Alminia

Remisser och yttranden

11 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets-och säkerhetsprogram 2018-2021 Remiss från Kommunstyrelsen dnr 106-1474/2017

12 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor Remiss från Kommunstyrelsen dnr 141-1435/2017

13 Motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-966-2017

Anmälningar och rdovisningar

14 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

15 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2017

16 Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Svar på skrivelse från Bo Arkelsten m.fl. (M)

Dnr: 1.2.3-332-2017


Dnr -2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

18 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

19 Uppdragslista.

20 Anmälan av registrerade ärenden (utdrag ur diarium).

21 Förvaltningschefens information.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Medborgarförslag om information och skyltning om biblioteket i Vällingby Centrum Svar på medborgarförslag

§3:b Medborgarförslag till kulturförvaltningen Svar på medborgarförslag

§3:c Medborgarförslag om aktiviteter till arbetssökande och sjukskrivna Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport oktober 2017 ­ ekonomi och verksamhet

§5 Stadsdelsnämndens sammanträden 2018

§6 Ny förskola, kvarter Blågull, Kaprifolvägen 12, Hässelby, inriktningsbeslut

§7 Ny förskola, kvarter Pajazzo, Ivarkärrsvägen 119, Vällingby, genomförandebeslut

§8 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i enskild regi ­ Solhaga vårdhem

§9 Uppföljning av vård- och omsorgsboende som drivs i enskild regi - Vällingbygården

§10 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi - Alminia

§11 För ett tryggare och säkrare Stockholm Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 Remiss från Kommunstyrelsen dnr 171-1309/2017

§12 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor Remiss från Kommunstyrelsen dnr 141-1435/2017

§13 Motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 106-966-2017

§14 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§15 Anmälan av rapportering till inspektionen för vård och omsorg, ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, 2017

§16 Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Svar på skrivelse från Bo Arkelsten m.fl.

§17 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§18 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§19 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§20 Anmälan inkomna handlingar

§21 Förvaltningschefens information