Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Astrakangatan 19

OBS! Sammanträdet är slutet och därmed inte öppet för allmänheten. Avser endast formaliaärenden.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

3 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingby omed. just.

stadsdelsnämnd för år 2018 (utdrag ur e-Valds förtroendevalsförteckning).
Dnr 1.1.483-2017

4 Val till sociala delegationen för år 2018. omed. just.

5 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden omed. just.

enligt LVU och LVM.
Dnr 1.1-470-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Delegation i brådskande fall, enligt kap 39 § kommunallagen. omed. just.

7 Fullmakt för förvaltningschefen. omed. just.

8 Val till stadsdelsnämndens Pensionärsråd 201. omed. just.

9 Förvaltningschefens information.

10 Övriga frågor.

HÄSSELBY-VÄLLINGBY
STADSDELSNÄMND


FÖREDRAGNINGSLISTA 12: 2015
Kallelse

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2018

§4 Val till sociala delegationen för år 2018

§5 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§6 Delegation i brådskande fall, enligt 6 kap 39 § kommunallagen

§7 Fullmakt för förvaltningschefen

§8 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

§9 Förvaltningschefens information