Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Protokollsjusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag om porrfilter i förskola och skola

4 Medborgarförslag om digitala aktivitetskort för föreningar

5 Månadsrapport september 2018

5:a Gemensam ramavtalupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer

5:c Förlängning av avtal gällande driften av Spegelns dagliga verksamhet

5:d Förlängning av avtal gällande driften av Bergmyntegränds gruppbostad och

Ullvidevägens gruppbostad
Dnr 2.2.1-1044-2018


Remisser och yttranden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss av kopletterande samråd om planerad elförbindelse - passage Barkarby respektive Vinsta samt passage Överby-Säby respektive Kronåsen-Vålberga (del av Överby-Beckomberga)

9 Anmälan av samverkan om ett utökat hembesöksprogram

10 Uppföljning av 1:a hemtjänstcompaniet

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

13 Anmälan av nya, regsitrerade ärenden (utdrag ur diarium)

14 Uppdragslista

15 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

16 Förvaltningschefen informerar

17 Övriga frågor

SLUTNA DELEN
Sekretessbelagda handlingar och/eller myndighetsutövning.

- Ej öppet för allmänheten -

18 Anmälan protokoll från Sociala delegationen

Tillgängligt på sammanträdet

19 Begäran om redogörelse över vidtagna och planerade åtgärder-

Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 1.4-454-2018

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 4 p föräldrabalken (FB)

21 Yttrande till Solna tingsrätt gällande ansökan om adoption enligt

22 Förlikning

Dnr 1.2.5-1014-2018
HÄSSELBY-VÄLLINGBY
STADSDELSNÄMND


FÖREDRAGNINGSLISTA 9: 2018
Kallelse

Hässelby torg 20-22, 165 55 Hässelby. Telefon 08-50804000. Fax 08-50804099
hasselby-vallingby@stockholm.seHÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSNÄMND


FÖREDRAGNINGSLISTA 9: 2018
Kallelse
(2018-10-18) 1(3)


Hässelby torg 20-22, 165 55 Hässelby. Telefon 08-50804000. Fax 08-50804099
hasselby-vallingby@stockholm.se

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om porrfilter i förskola och skola Svar på medborgarförslag

§4 Medborgarförslag om digitala aktivitetskort för föreningar Svar på medborgarförslag

§5 Månadsrapport september 2018

§5:c Förlängning av avtal gällande driften av Spegelns dagliga verksamhet

§5:d Förlängning av avtal gällande driften av Bergmyntegränds gruppbostad och Ullvidevägens gruppbostad

§6 Remiss av kompletterande samråd om planerad el-förbindelse ­ passage Barkarby respektive Vinsta samt passage Överby-Säby respektive Kronåsen-Vålberga (del av Överby-Beckomberga) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018-1280

§9 Anmälan av samverkan om ett utökat hembesöksprogram

§10 Uppföljning av 1:a hemtjänstcompaniet ­ Hemtjänst som drivs i privat regi

§11 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd

§12 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§13 Anmälan av nya, registrerade handlingar (utdrag ur diarium) Avseende tidsperioden 27 augusti till 26 september 2018.

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation Avseende tidsperioden 9 augusti till 25 september 2018

§16 Stadsdelsdirektör Denise Melin informerar bland annat om följande: