Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

3 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingbystadsdelsnämnd för år 2019 (utdrag ur e-Valds förtroendevalsförteckning).

4 Val till sociala delegationen för år 2019.

5 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt LVU och LVM.

6 Delegation i brådskande fall, enligt kap 39 § kommunallagen.

7 Fullmakt för förvaltningschefen.

9 Val till stadsdelsnämndens Funktionshindersråd 201-2022.

10 Förvaltningschefens information.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2019

§5 Stadsdelsnämnden förordnar - vid sidan om ordförande Bo Arkelsten - vice ordförande Elisabeth Carlsson, ledamot Jennyfer Redin och ersättare Bengt Roxne rätt att fatta beslut - enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande - enligt 11 § LVU om var och hur vården skall ordnas - enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud - enligt 43 § 2 p LVU begäran om biträde av polismyndighet för att genomför

§6 Delegation i brådskande fall, enligt 6 kap 39 § kommunallagen

§7 Fullmakt för förvaltningschefen

§10 Förvaltningschefens information Avdelningschef för individ och Familj Fredrik Skoglund berättar om den incident som skedde innan jul när personuppgifter hamnade hos fel mottagare vid en elektronisk överföring till den digitala brevlådan.

§11 Övriga frågor Inget för dagen.