Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens handikappråd > Sammanträde 2010-11-18

Sammanträde 2010-11-18

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (174 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Gert Rosencrantz hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

§2 Protokollsjustering

Gert Rosencrantz och Kerstin Hållbus utsågs till protokollsjusterare.

§3 Information från stadsdelsförvaltningen

a) Nämndärenden.

Ingrid Widebäck informerade om de ärenden som ska behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde den 25 november.

Anna Ambjörn, inbjuden att föredra ärenden upprättade från avdelningen för samhällsplanering. Svar på medborgarförslag till förbättring kring badet vid Trekanten, svar på medborgarförslag om värdeförvaringsskåp på utomhusbadet vid Trekanten samt nya hundrastgårdar i Vinterviken och Västertorp. Två remissyttrande om bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fyll den med kultur, en motion från (MP) samt

upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen, en motion från (S).

b) Övriga frågor

Tryggheten i Trekantsparken

Ellinor Baurne frågade om trygghetsprojektet Trygg i Trekantsparken. Projektets slutrapport var klar i september. Anna Ambjörn informerade att åtgärdsplanen är antagen av lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Planen är underlag för förvaltningens fortsatta arbete.

Flytt av daglig verksamhet, Liljeholmsgården

Ingrid Widebäck informerade om flytten av Liljeholmsgårdens dagliga verksamhet till ersättningslokal i Örnsberg. Bygglov är ansökt och beslut väntas. De nya lokalerna beräknas att vara ombyggda och färdigställda med inflyttning maj-juni 2011.

Byggnationen i Sannadalsparken

Ingrid Widebäck informerade om att förvaltningen har en arbetsgrupp som planerar byggnation av ett mindre hus i Sannadalsparken. Det kommer att bli lokaler för en ungdomsverksamhet på kvällstid samt en dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det kommer att dröja cirka 1½ år innan byggnationerna är klara.

§4 Tillgänglighet

Hörselteknisk utrustning

Ingrid Widebäck rapporterade undersökningsresultatet från inventeringen av hörselskadades möjlighet att ta del av sammanträden i stadsdelarna. Undersökningen visar om det finns hörselteknisk utrustning i lokalerna. Vår förvaltning hade låg tillgänglighet vid förra mätningen 2008 med hade uppnått högsta tillgänglighet i år, 2010.

Liljeholmstorgets galleria

Ingrid Widebäck kunde överraskande meddela om att vi fått mejl från arkitekt Peter Jacobsson vid Equator Stockholm AB som har uppdrag att sammanställa tillgänglighetsfrågor angående Liljeholmgallerian. Inger Nilsson har sänt över protokollet från 28 oktober 2009 där rådets synpunkter är med. Kontakten är nu påbörjad!

§5 Övriga frågor

Bokslut handikapprådet

Rådet beslutar om en sammanställning över årets viktigaste frågor som behandlats med uppföljning av dessa. Syftet att kunna analysera och förbättra arbetet i rådets framtida uppdrag. Till sista mötet i handikapprådet kommer förvaltningen presentera denna rapport.

§6 Avslutning

Rådet träffas nästa tillfälle 9 december på Glasade Gången kl 12:30 med gemensam lunch för att därefter sammanträda.

Ordförande förklarade mötet avslutat.