Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-10-29

Sammanträde 2019-10-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stora kollegiesalen Stadshuset plan 1

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Förvaltningschefen informerar

4 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för september
Dnr 01.03/109/2019
B. Medborgarförslag om belysning på Fruängens bollplan
Dnr 02.06.01.06/1052/2019
C. Vårbergs IP, konstgräsplaner – lägesrapport
D. Högdalens simhall – lägesrapport
E. Kontorsyttrande - Betänkandet styrkraft i funktionshinderspolitiken – Dnr
01.06/920/2019

5 Månadsrapport för september 2019 - Dnr 01.02/227/2019

6 Sammanträdestider för idrottsnämnden 2020 - Dnr 01.01/1081/2019

8 Medfinansiering av nytt inpasseringssystem i Botkyrka skyttecenter – Dnr 04.01/1025/2019

11 Revidering Stockholms stads Vision 2040 – Svar på remiss från kommunstyrelsen – Dnr 01.06/886/2019

12 Bidragsansökan avseende Finnkampen 2019 – Dnr 04.03/1259/2019

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Förvaltningschefen informerar

§5 Månadsrapport för september 2019

§6 Sammanträdestider för idrottsnämnden 2020

§8 Medfinansiering av nytt inpasseringssystem i Botkyrka skyttecenter

§11 Revidering Stockholms stads Vision 2040 – Svar på remiss från kommunstyrelsen