Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-11-26

Sammanträde 2019-11-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stora kollegiesalen Stadshuset plan 1.

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Förvaltningschefen informerar

4 Anmälningsärenden:

A. Anmälan om godkännande av villkorsändringar för lokalhyresavtal avseende
fritidsgården Dukis
B. Kämpetorpshallarna, slutredovisning
C. Järva friluftsbad, lägesrapport

5 Månadsrapport per oktober 2019 dnr 01.02/227/2019

6 Justering av delegation

9 Remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 – svar på remiss från kommunstyrelsen – 01.06/1269/2019

10 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp – svar på remiss från kommunstyrelsen – 01.06/969/2019

11 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen – dnr 01.06/1100/2019

12 Yttrande i mål 3041-19 Olof Nordin ./. Stockholms stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen – dnr 01.07/154/2019

13 Svar på skrivelse från majoriteten angående vinterfotboll – dnr 03.01/1126/2019

14 Tillfälligt tält för ishall på Zinkensdamms IP, inriktnings- och genomförandebeslut

15 Stöd till Stockholms läns 4H dnr 04.01/1372/2019