Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-03-28

Sammanträde 2023-03-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3D, Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Allmänna villkor för besökare i Stockholm stads simhallar

3 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för februari
B. Svar på medborgarförslag om Gubbängsfältet

6 Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, Ulvsunda (ärendet utgår)

9 Anläggande av 7-spels konstgräsplan och toalettbyggnad på Nockebyhovs BP, Nockebyhov 2:22, genomförandebeslut

13 Remiss av Promemoria med förslag till författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och kring våtmark - svar på remiss från Kommunstyrelsen

15 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

§4 Månadsrapport per februari 2023

§5 Kundnöjdhetsundersökning i stadens idrottsanläggningar 2022

§6 Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6, Ulvsunda (ärendet utgår)

§7 Ny idrottshall intill Skarpnäcks BP, Skarpnäcks gård 1:1, utredningsbeslut

§8 Ny 11-spel konstgräs med ispist och rakbanor på Skarpnäcks BP, Skarpnäcks Gård 1:1, utredningsbeslut

§9 Anläggande av 7-spels konstgräsplan och toalettbyggnad på Nockebyhovs BP, Nockebyhov 2:22, genomförandebeslut

§10 Nya Husbybadet, Nidaros 2 med flera, utredningsbeslut

§11 Revidering av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap - svar på remiss från Kommunstyrelsen

§12 Remiss av Motion om att genomföra en stadsövergripande lokaleffektivisering - svar på remiss från Kommunstyrelsen

§13 Remiss av Promemoria med förslag till författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och kring våtmark - svar på remiss från Kommunstyrelsen

§14 Utdelning av idrottsnämndens ungdomsledarstipendier 2023

§15 Förvaltningschefen informerar