Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-05-23

Sammanträde 2023-05-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Upphandling av utbyte av naturgräsmatta Stockholms stadion
B. Upphandling av markskydd/täckskivor på löparbanorna på Stockholms Stadion
C. Upphandling av lokalvård för idrottshallar västerort

3 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för april
B. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader - Svar på kontorsremiss
C. Samråd om ny tunnelbana till Älvsjö - Arbetstunnlar, arbetsområden samt lokalisering av ny depå - gemensamt svar på remiss från Kommunstyrelsen
D. Samrådssvar del av Skarpnäcks gård 1:1, Skärgårdsskogen i stadsdelen Skarpnäcks Gård
E. Samrådssvar del av Älvsjö 1:1 i Hagsätra, Gällerstagränd samt Stjärnsundsgatan

18 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

§4 Tertialrapport 1 2023 för idrottsnämnden

§5 Upphandling av hänglås till simhallar

§6 Behov av och planerade anläggningar 2023-2040

§7 Inhyrning av idrottslokaler i Liljeholmshallarna

§8 Ny 11-spel konstgräsplan på Hagsätra IP, Älvsjö 1:1, genomförandebeslut

§9 Ny 7-spel konstgräs, spontanidrott och toalettbyggnad på Parkskolans BP, Farsta 2:1, genomförandebeslut

§10 Nybyggnad av Västertorps sim- och idrottsanläggning, del av Västberga 1:1, utredningsbeslut

§11 Ny multihall på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1, utredningsbeslut

§12 Ny idrottshall vid Mariehamnsgatan, Mariehamn 3 i Akalla, utredningsbeslut

§13 Fasadrenovering av Stockholms Stadion, Norra Djurgården 1:42, inriktnings- och genomförandebeslut

§14 Svar på skrivelse om "urspårad" spontanfotboll

§15 Svar på skrivelse om nedsläckning av fotbollsplaner

§16 Svar på skrivelse om idrottsstrategins prioriterade grupper

§17 Inhyrning av idrottslokaler i Gjutmästaren 6 - korrigering av hyresavtal

§18 Förvaltningschefen informerar