Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-05-23

Sammanträde 2023-05-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Upphandling av utbyte av naturgräsmatta Stockholms stadion
B. Upphandling av markskydd/täckskivor på löparbanorna på Stockholms Stadion
C. Upphandling av lokalvård för idrottshallar västerort

3 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för april
B. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader - Svar på kontorsremiss
C. Samråd om ny tunnelbana till Älvsjö - Arbetstunnlar, arbetsområden samt lokalisering av ny depå - gemensamt svar på remiss från Kommunstyrelsen
D. Samrådssvar del av Skarpnäcks gård 1:1, Skärgårdsskogen i stadsdelen Skarpnäcks Gård
E. Samrådssvar del av Älvsjö 1:1 i Hagsätra, Gällerstagränd samt Stjärnsundsgatan

18 Förvaltningschefen informerar