Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-11-14

Sammanträde 2023-11-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

3 Anmälningsärenden:

A. Förslag till detaljplan för Bygeln 5 i stadsdelen Rågsved, Enskede-Årsta-Vantör - granskningssvar på remiss
B. Dagvattenpark i stadsdelen Tensta - granskningssvar
C. Svar på medborgarförslag om att uppgradera Ödetomten till öppet naturrum
D. Svar på medborgarförslag om bullerskydd vid Sofias fotbollsplan

13 Förvaltningschefen informerar