Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-03-18

Sammanträde 2014-03-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 4 februari - justerat den 10 februari

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare

4 Anmälan av delegationsbeslut

7 Underlag för investeringsbudget 2015 med inriktning 2016 och 2017 samt planering för 2018-2024

8 Konstgräsplaner på Sätra BP, Årstagårdens BP och Nälsta BP

Förslag till inriktningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Omläggning av friidrottsbanorna på Stadion

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10:a Uppförande av en enkel idrottshall på Blommens- bergs BP

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10:b Uppförande av en enkel idrottshall på Hjulsta BP

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10:c Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads BP

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10:d Uppförande av en enkel idrottshall på Sätra IP

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP

Förslag till genomförandebeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Byte av tak på Eriksdalsbadets hopptorn

Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Upprustning av fasader på Högdalens sim- och idrottshall Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

16 Upphandling av pontoner för båtsporten i Stockholm

17 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm

19 Införandet av parkeringsavgifter vid stadens idrottsanläggningar och hallar

20 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

21 Uppförande av skridsko- och bandyhall

22 Information och övriga frågor

§13 Fastställande av dagordningen

§14 Anmälan av justerat protokoll

§15 Justering av dagens protokoll

§16 Anmälan av delegationsbeslut

§19 Underlag för investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019 samt planering för 2020-2024 för idrottsnämnden Dnr: 102-166-2014

§20 Anläggande av tre konstgräsplaner på Sätra, Nälsta respektive Årstagårdens bollplaner Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 412-225-2014

§21 Omläggning av friidrottsbanorna på Stadion

§22 Uppförande av en enkel idrottshall på Blommensbergs bollplan Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 411-259-2014

§23 Uppförande av en enkel idrottshall på Hjulsta bollplan Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 411-256-2014

§24 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 411-257-2014

§25 Uppförande av en enkel idrottshall på Sätra idrottsplats Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 411-258-2014

§26 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP Förslag till genomförandebeslut Dnr: 412-514-2013

§27 Byte av tak på Eriksdalsbadets hopptorn Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 324-216-2014

§28 Upprustning av fasader på Högdalens sim- och idrottshall Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut Dnr: 324-215-2014

§31 Upphandling av pontoner för båtsporten i Stockholm Dnr: 125-196-2014

§32 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm Remiss från stadsbyggnadsnämnden

§34 Införandet av parkeringsavgifter vid stadens idrottsanläggningar och simhallar Svar på remiss från kommunstyrelsen

§35 Fossilbränsleoberoende organisation 2030 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§36 Uppförande av skridsko- och bandyhall Förslag till inriktningsbeslut