Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 16 december 2014 - justerat den 19 december 2014.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Chefsbeslut - köp av utbildning - marknadsföring, dnr 01.03/16/2015. B. Chefsbeslut - köp av ledarutvecklingsprogram, dnr 01.03/15/2015. C. Chefsbeslut - köp av granulat, dnr 01.03/13/2015. D. Chefsbeslut - köp av renovering betongbrygga Bergvik, dnr 01.03/14/2015. E. Chefsbeslut - köp av betongpontoner till Dalbo, Råcksta sjöhage, Ulvsunda, dnr 01.03/9/2015.

5 Övriga anmälningsärenden.

7 Renovering av Bredängshallens simbassäng, m.m.

Inriktning och genomförandebeslut, dnr 324-392-2014.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan - reviderat genomförandebeslut, dnr 411-257-2014.

10 Information och övriga frågor.

§1 Fastställande av dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Justering av dagens protokoll

§6 Renovering av Bredängshallens simbassäng med mera Inriktnings- och genomförandebeslut

§7 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan Reviderat genomförandebeslut

§9 Upprustningen av Kanalplan Anmälan av skrivelse från Daniel Fava (FP)

§10 Information och övriga frågor