Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-03-17

Sammanträde 2015-03-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 17 februari 2015 - justerat den 19 februari 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Chefsbeslut - inköp av kylkompressor, dnr 324/1116/2014. B. Chefsbeslut - inköp av belysning och styrning i Farsta ishall, dnr 08.03.01 /109/2015. C. Chefsbeslut - inköp av bl.a. mät och regleringsutrustning Eriksdalsbadet, UV-ljus Husby ishall dnr. 01.03/160/2015. D. Chefsbeslut - projektering av konstgräs, dnr 01.03/171/2015. E. Chefsbeslut - byte av ventilationsaggregat Ärvingehallen, dnr 08.02.01 /174/2015 F. Chefsbeslut - inköp av pontoner, dnr 08.01.02/193/2015. G. Chefsbeslut - inköp av elbil till Stadion, dnr 01.03/201/2015. H. Chefsbeslut - inköp av redskapsbärare till idrott innerstan, dnr 01.03/235/2015. I. Chefsbeslut - inköp av en ny och en begagnad skötselmaskin för konstgräs, dnr 01.03/236/2015. J. Chefsbeslut - inköp av fyra rotorklippare, dnr 01.03/237/2015. K. Chefsbeslut - inköp av ismaskiner, dnr 01.03/240/2015. L. Chefsbeslut - inköp av ishockeysarg, dnr 01.03/241/2015. M. Chefsbeslut - byte av ventilationsaggregat, dnr 08.03.01 /170/2015. N. Ordförandebeslut - tjänsteresa för förvaltningschefen till Marseille, dnr 01.03/248/2015.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Anmälan av funktionshindersrådets protokoll 2015-02-12.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Bordlagt ärende: Utomhusbad på Järvafältet - utredningsbeslut, dnr 411-193-2014.

7 Månadsrapport februari 2015.

12 Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter - Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr. 2 2015. Dnr 01.06/165/2015

13 Information och övriga frågor.

§29 Fastställande av dagordningen

§30 Anmälan av justerat protokoll

§31 Justering av dagens protokoll

§33 Övriga anmälningsärenden

§35 Månadsrapport februari 2015 Dnr 01.02/308/2015

§41 Längdskidspår i Stockholm. Skrivelse från (M), (FP), (KD) samt (C) Dnr. 08.01.02/337/2015

§42 Information och övriga frågor