Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 16 juni 2015 - justerat den 18 juni 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Anmäls på lista. Original finns i pärm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Fördjupad utredning om Järvabadet. Utredningsbeslut. Dnr 411/193/2014. B. Utredning av en ny idrottshall i Järvaområdet. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/714/2015. C. Utredning av renoveringsbehovet i Vällingbybadet. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01447/2015. D. Utredning av nyanläggande och renoveringsbehov för Västertorpsbadet. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/715/2015. E. Inventering av nyttjandet av idrottshallar, gymnastiksalar och motionsrum. Dnr. 01.03/955/2015. F. Granskningsrapport - Spånga Tennis och Bordtennisklubb - Dnr 01.04/642/2015. G. Samråd om förslag till detaljplan för Stuvaren 1 m.m. i stadsdelen Kungsholmen. Dnr 01.06/665/2015. H. Protokoll från funktionshindersrådets sammanträde 2015-06-11. Dnr 01.03/168/2015. I. Granskningsrapport - Spårvägens tennisklubb Dnr 01.04/922/2015. J. Anläggande av ny idrottsplats i Bällsta. Initieringsbeslut. Dnr 08.02.01/254/2015. K. Västberga IP, byggande av ny idrottshall. Initieringsbeslut. Dnr 08.01.01/429/2015 L. Östermalms IP, placering och uppförande av en permanent ishall. Initieringsbeslut. Dnr 08.01.01/477/2015

7 Inhyrning av GIH badet. Beslut om nytt hyresavtal. Dnr 02.04.03/448/2015.

10 Åkeshovs sim- och idrottshall - Svar på skrivelse från Daniele Fava (FP). Dnr 01.06/582/2015.

11 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2015. Dnr 04.01/104/2015.

12 Remiss "Innovationsstrategi för Stockholms stad". Dnr 01.06/682/2015.

13 DigIn - digital arkivstrategi för Stockholms stad. Dnr. 01.06/694/2015.

§95 Fastställande av dagordningen

§96 Anmälan av justerat protokoll

§97 Justering av dagens protokoll

§98 Anmälan av delegationsbeslut

§101 Inhyrning av GIH badet - Genomförandebeslut Dnr 02.04.03/448/2015

§105 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2015 Dnr 04.01/104-2015

§106 Innovationsstrategi för Stockholms stad -­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/682/2015

§107 DigIn - digital arkivstrategi för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/694/2015

§108 Bidrag till Polska katolska barn- och ungdomsföreningen Emmaus Dnr 04.01.01/697/2015