Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-10-20

Sammanträde 2015-10-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 22 september 2015 - justerat den 25 september 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Anmäls på lista. Original finns i pärm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Konstgräs på Herrängens bollplan - likalydande skrivelse från 20 personer, dnr 03.01/902/2015. B. Träd på idrottsanläggningen Ängby IP - Skrivelse från Klas Elm, dnr 02.06.01/725/2015. C. Enskede IP - skrivelse från Hammarby IF Friidrottsförening, dnr 02.06.01.07/1050/2015.

7 Remissvar. Motion om Sportotek - för att alla ska kunna idrotta, dnr

10 Svar på skrivelse från (M), (FP), (KD), (C) Gymverksamheten i Åkeshov sim- och idrottshall, dnr 01.02/724/2015.

§109 Fastställande av dagordningen

§110 Anmälan av justerat protokoll

§111 Justering av dagens protokoll

§112 Anmälan av delegationsbeslut

§115 Sportotek - för att alla ska kunna idrotta - Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:38) Dnr 04.01/424/2015